Samenvatting Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Mensen, Arbeid En Organisatie Een Oriëntatie In De Arbeids- En Organisatiepsychologie

- Hermanus Oeds Steensma, et al
ISBN-10 9059316312 ISBN-13 9789059316317
1321 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie Auteur: Hermanus Oeds Steensma Laurens Antoon Horn ISBN: 9789059316317

 • 1 Mensen, arbeid en organisaties

  Dit is een preview. Er zijn 47 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Er zijn twee soorten modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee soorten zijn dat?
  - Voornamelijk beschrijvende modellen die de dingen bekijken vanuit factoren en aspecten die van belang zijn (de Leidse Octaëder)
  - Modellen die aansluiten bij de waarderingsvraag (beoordeling van feiten) en het veld van belanghebbenden beschrijven ( de Shareholders-stakeholders-benadering en het partijenmodel)
 •  De octaëder (het Leidse achtvlak) is ontwikkeld door Demenint, Van der Vlist en Allegro (1989). De gedachte
  erachter is dat voor een goed begrip van het functioneren van organisaties gekeken moet worden naar zes
  clusters van variabelen die onderling samenhangen en elkaar beïnvloeden

  De zes clusters zijn:
  1) De doelen van de organisatie (mission statement): de reden van bestaan van de organisatie
  2) De strategie die gebruikt wordt om de doelen te bereiken: inzet mensen, middelen en technologie.
  3) De structuur van de organisatie: interne verdeling, hiërarchie, samenwerken en leiderschap.
  4) De gebruikte technologie: marketingtechnieken, machines, werkmethoden, personeelswerving.
  5) De mensen in de organisatie: kennis, vaardigheden, genoten opleiding, motivatie.6) De organisatiecultuur: bestaande opvattingen en overtuigingen in denken en doen.
 • Er zijn 3 vragen die we onszelf stellen in dit vakgebied: waarom werkt het wel, waarom niet en (hoe) kunnen we dingen voorkomen of verbeteren? Waar focust de organisatiepsychologie zich op in dit proces?
  Op de mens. Dit hangt samen met collega's, chef's en klanten, de taak die we uitvoeren en de organisatie (incl. arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden).
 • Wat houdt stakeholdermanagement in? en wat is de Macht/Dynamiek matrix?

  Een analyse wie de stakeholders zijn, wat ze willen, hoeveel macht en invloed ze hebben en hoe de organisatie daar het best mee om kan gaan. De macht/dynamiek matrix wordt gebruikt om dit in kaart te brengen. Stakeholders in de categorie veel macht/veel belang en hoge dynamiek en veel macht zijn de keyplayers.
 • Welke 2 typen modellen worden ingezet in de organisatiepsychologie?
  Modellen die beschrijvend zijn: feiten, verbanden (hoe zit het in elkaar)
  Modellen die gaan over de waardering van de feiten door verschillende belanghebbenden: hoe worden de feiten beoordeeld
 • Elke organisatie vertoont kenmerken van de 2 modellen: als partijen met verschillende belangen en als open sociotechnisch systeem. Het is mogelijk beide opvattingen te integreren. Wanneer is dit vooral nuttig?
  Wanneer er veranderingen moeten worden aangebracht is het nuttig om een goed beeld te hebben van de verschillende partijen en van de bronnen van macht en invloed ervan.
 • Wat kom je te weten als je de Macht/Dynamiek-matrix gebruikt?
  In de macht/dynamiek-matrix worden stakeholders gegroepeerd op basis van de hoeveelheid macht die ze hebben (veel/weinig) en de mate waarin hun standpunt veranderlijk (hoge dynamiek) of juist stabiel (lage dynamiek) is. Aan de stakeholders die het hokje 'veel macht + hoge dynamiek' worden geplaatst moet de meeste aandacht worden besteed.
 • Waarvoor wordt de Macht/Dynamiek matrix gebruikt?
  Deze wordt gebruikt om in kaart te brengen wat belanghebbende groepen zijn binnen een organisatie oftewel wat ze keyplayers zijn. Het is van belang dit te weten om te bepalen of de strategie die een bedrijf wil gaan doorvoeren aansluit bij deze keyplayers.
 • Hoe kijkt het partijenmodel tegen een organisatie aan?
  organisatie wordt gezien als een verzameling van deelgroeperingen met hun eigen belangen, die sterk af kunnen wijken van de belangen van andere groepen. Een tamelijk labiel samenwerkingsverband, een coalitie.
 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder?
  De organisatie is een open systeem met een uitwisselingsrelatie met de omgeving. Er zijn 6 hoekpunten die invloed hebben op de organisatie.
  1. Doelen van de organisatie
  2. Structuur
  3. Strategie
  4. Technologie
  5. Organisatiecultuur
  6. Mensen

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart