Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Meten En Observeren: Een Open Leerpakket

Vak
- Meten en observeren
- Marije Lesterhuis Bea Mertens Tine van Daal
- 2021 - 2022
- Universiteit van Antwerpen
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
43 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 43 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Meten en observeren: een open leerpakket

 • 1 Operationaliseren

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van de conceptuele definitie?

  • Helderheid verschaffen over wat wordt verstaan onder concepten 
  • Afbakenen van het onderzoek
  • Duidelijkheid geven hoe het zich verhoudt ten opzichte van ander onderzoek 
 • 1.1 Wat verstaan we onder operationaliseren?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de operationele definitie?
  Het vanuit een concept  + de conceptuele definitie kijken hoe je dit meetbaar maakt in jouw onderzoek

  Wanneer
  naar een concept wordt gekeken (bv strafschoppen nemen) en de definitie helder is gemaakt (bv de mate waarin iemand systematisch goed presteert bij het nemen van strafschoppen) vanuit de conceptuele definitie, dan wordt deze vertaald naar een meetbare defintie (bv. Aantal gescoorde strafschoppen van de 25 genomen strafschoppen)
 • 1.2 Meten als breed begrip

 • Op basis waarvan wordt een operationele definitie samengesteld
  Dit hangt onder andere af van de mate van abstractheid (dus concreet vs. Abstract) en de mate waarin één of juiste meerdere concepten aanbod komen in een defintie

  VB:
  Concreet - 1: geslacht
  Abstract - 1: generatie
  Concreet - meerdere: vooropleiding
  Abstract - meerdere factoren: samenwerking, motivatie, persoonlijkheid
 • 1.3 Wanneer meten we goed?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke kwaliteitscriteria worden meegenomen in een operationalisatie?
  Validiteit
  Betrouwbaarheid
 • Welke benadering wordt gehanteerd binnen MOB voor wat betreft validiteit?
  Er wordt vanuit gegaan dat een meetinstrument op zichzelf niet per se valide is. Het gaat om de interpretatie van de resultaten vanuit het instrument die je als onderzoeker geeft.

  Dit wordt in theorie ook de argument-gebaseerde benadering genoemd
 • 1.4 Welke 'tools' tot meten hebben we?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn klassieke meettools?

  •Enkele “klassiekers”:
  •Vragenlijsten
  •Testen/toetsen
  •Observaties
  •Interview
  •Documentanalyse
 • 2 Observeren

 • 2.1 Waarom observeren?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is de onderzoekstechniek observeren het beste ivh tot het doel?

  Observeren stelt ons als onderzoeker in staat om op een zeer directe manier data te verzamelen in ‘live’ situaties. Zeker
  indien we onderzoek wensen uit te voeren naar gedrag en processen is observeren doorgaans de
  beste techniek
 • 2.2 Vormen van observeren?

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is kenmerkend binnen de twee stromingen (etnografisch en positivistisch) voor wat betreft de onderzoekstechniek observaties?
  Etnografisch:
  - Open/ ongestructureerd
  - Participerend
  - Binnen de natuurlijke context
  Doel: voornamelijk beschrijven, exploreren en hypothesevorming (kwalitatief onderzoek)

  Positivistisch: 
  - Gestructureerd
  - Niet participerend
  - Gecontroleerde observatie
  Doel: meten, verklaren en toetsen van de hypothese
  (kwantitatief onderzoek)
 • Wat is het resultaat van een observatieschema?
  Door gebruik te maken van een observatieschema krijg je als resultaat een set van variabelen die het gedrag van de respondent operationaliseren.
 • 2.3 Gestructureerde observatie: van observatie naar scores

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke stappen moet je zetten om tot een observatie te komen?
  1. Bepaal wat het doel/ de opzet wordt van de observatie
  2. Bepaal hoe je focus gaat zijn in de observatie
  3. Bepaal de randvoorwaarden vwb de steekproef:
  - Hoe wordt bepaald wie geobserveerd wordt
  Toevalssteekproef, variëren (bv tussen mensen), hoeveel mensen observeer je tegelijkertijd 
  - Op welke tijden wordt geobserveerd
  Variëren in dagen en tijdstippen
  - Welk gedrag wordt geobserveerd
LET OP!!! Er zijn slechts 43 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart