Samenvatting Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode

ISBN-10 9043032611 ISBN-13 9789043032612
969 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Methoden en technieken van onderzoek, met MyLab NL toegangscode ISBN: 9789043032612

 • 1 De betekenis van onderzoek

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is een methode, binnen het kader van onderzoek?
  Een methode is een systematische en doelgerichte werkwijze (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, analyseren en te interpreteren.
 • Wat is een techniek, binnen het kader van onderzoek?
  Een techniek is een activiteit (van een onderzoeker) om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld een enquête, interciew, observatie, test of simulatie.
 • Waarom wordt er gevraagd naar de gebruikte onderzoeksmethode en -techniek?
  Door deze vraag te beantwoorden kan er achterhaald worden hoe het resultaat van het onderzoek tot stand is gekomen. Op basis hiervan kan de geloofwaardigheid van het resultaat beoordeeeld worden en daarmee de waarde van het resultaat voor de opdrachtgever of de lezer vastgesteld worden.
 • Waarom is het verdiepen in de theorie van onderzoek belangrijk?
  1 Door onderzoeksmethoden op de juiste wijze toe te passen, wordt het mogelijk om ontdekkingen te doen die van grote waarde kunnen zijn voor mensen of organisaties of antwoorden te geven op vragen die anders onbeantwoord blijven.

  2 Met behulp van kennis over methoden en technieken van onderzoek kun je informatie beter beoordelen op de geloofwaardigheid en bruikbaarheid ervan.
 • 1.2 Wat is onderzoek?

 • Wat is de definitie van onderzoek en wat zijn de twee belangrijkste elementen van deze definitie?
  Een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op vooraf gestelde vragen volgens een vooraf opgesteld plan.

  1 Doelbewust
  2 Methodisch oftwel op een systematische manier
 • Welke drie kenmerken heeft onderzoek?
  1. Er is een duidelijk doel: er moet iets worden uitgezocht 
  2. Gegevens worden op systematisch verzameld.
  3. Gegevens worden systematisch geïnterpreteerd
 • Wanneer is er geen sprake van onderzoek?
  Er is geen sprake van onderzoek wanneer een "onderzoek" één van de drie kenmerken van onderzoek mist. Dit kan zijn:

  Een onderzoek heeft geen duidelijk doel;
  De gegevens worden niet systematisch verzameld;
  De gegevens worden niet sustematisch geïnterpreteerd.
 • 1.3 Het doel van onderzoek in organisaties

 • Hoe wordt onderzoek binnen een organisatie omschreven?
  Onderzoek binnen een organisatie wordt omschreven als het systematisch uitzoeken van vraagstukken over de bedrijfsvoering en het management.
 • Ondanks de verscheidenheid kunnen alle onderzoeksprojecten in organisaties afhankelijk van doel en context, opgedeeld worden in welke twee typen onderzoek?
  1. Fundamenteel onderzoek
  2. Toegepast onderzoek
 • Waarin kunnen onderzoeken onderling verschillen?
  1 Context
  2 Doel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.