Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'stijging', 'loonkosten' en 'inflatie', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- LWEO b v
ISBN-13 9789461102638
231 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over stijging, loonkosten, inflatie

Twee soorten inflatie ...
Bestedingsinflatie en kosteninflatie, veroorzaakt door vraagfactoren en aanbodfactoren
Rapporteer
Het tegenovergestelde van overbesteding en inflatie is
Onderbesteding en deflatie, lage bestedingen ten opzichte van de productiecapaciteit
Rapporteer
Een stijging van de loonkosten leidt niet tot een stijging van de loonkosten per eenheid product als...

Als de arbeidsproductiviteit met hetzelfde percentage toeneemt als de verkoopprijs of meer toeneemt. Dus als er per arbeider hetzelfde percentage of meer producten worden gemaakt per tijdseenheid.
Rapporteer
Een onderneming kan een stijging van de kosten moeilijk doorberekenen in de prijs als ...

er veel concurrentie op die markt is. Als andere ondernemers hun prijs niet verhogen, verslechtert de concurrentiepositie van de onderneming en kan de afzet
sterk afnemen
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart