Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Nederlands Burgerlijk Procesrecht

Vak
- Privaatrecht
- Frankemeester Molle
- 2015 - 2016
- Open Juridische Hogeschool
- Hbo
452 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Nederlands burgerlijk procesrecht Auteur: Prof H J Snijders

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt recht van gemengd publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aard precies in?
  Handhaving van privaatrecht is een staatstaak en de regels op dat gebied zijn tot het publiekrecht te rekenen. Het is tevens privaatrecht in die zin dat het gaat om een instrumentarium voor verwezenlijking van privaatrechtelijke rechten en verplichtingen.
 • Wat wordt er bedoeld met dat burgerlijk recht grotendeels formeel recht is?
  Het betreft niet de inhoud van rechten en verplichtingen ( het materieel recht) maar de vorm waarin die rechten en verplichtingen verwezenlijkt kunnen worden. Burgerlijk procesrecht is ruim, ook de voorfase en de nafase van het burgerlijk proces vallen eronder.
 • Wat is het verschil tussen de contentieuze en voluntaire jurisdictie?
  De contentieuze jurisdictie: betreft uitspraken in geschillen tussen partijen.
  De voluntaire jurisdictie: is burgerlijke rechtspraak in zaken waarbij er geen sprake is van een juridisch geschil. Deze vorm van rechtshandhaving komt voor als een wijziging in iemands rechtstoestand wordt beoogd, zoals bij onder-curatele-stelling of de benoeming van een voogd. Voluntaire jurisdictie vindt plaats op basis van verzoekschriftprocedures.
 • 1.2 Functies en Desiderata

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het burgerlijk procesrecht heeft vijf functies:
  - rechtsverschaffing ( d.w.z. rechtshandhaving en rechtsbescherming);
  - de bedreigingsfunctie;
  - de politionele functie (voorkomen van eigenrichting);
  - rechtsontwikkeling;
  - rechtseenheid.
 • Wat houdt de bedreigingsfunctie van het burgerlijk procesrecht precies in?
  Laat zich kenschetsen als 'de stok achter de deur'. De middelen die het burgerlijk procesrecht biedt, zoals het instellen van een vordering, kunnen een preventieve werking hebben. Onder dreiging van een gerechtelijke procedure zijn burgers vaak bereid om (alsnog) vrijwillig hun plichten te vervullen.
 • Wat houdt de politionele functie precies in?
  Voorkomen van eigenrichting is een belangrijke functie van het burgerlijk procesrecht. Eigenrichting houdt in dat een persoon zelf en met eigen middelen zijn recht gaat halen zonder hulp van de overheid en zonder dat hem daartoe een wettelijke bevoegdheid is gegeven.
 • Al deze functies vereisen een adequate burgerlijke rechtspleging. Deze lijkt bereikbaar door:
  Optimale verwezenlijking van desiderata van de rechtspleging.
 • Hoe wordt het burgerlijk proces door justiabelen en hun rechtshulpverleners beschouwd?
  Het burgerlijk proces wordt door justitiabelen en hun rechtshulpverleners beschouwd als ‘ultimum remedium (laatste redmiddel)’.
 • Wat geniet voor justiabelen en hun rechtshulpverleners de voorkeur boven een burgerlijk proces?
  Een regeling in der minne (schikking) verdient de voorkeur.
 • Geldt het principe van ultimum remedium (laatste redmiddel)’ ook voor proefprocessen?
  Anders ligt dit alles voor proefprocessen, die primair gevoerd worden om voor een grote groep gevallen enige duidelijkheid omtrent de inhoud van het recht te verkrijgen. Dergelijke proefprocessen behoeven niet per se een laatste redmiddel te vormen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart