Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gezegd', 'niet-copulatief' en 'blij', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
124 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gezegd, niet-copulatief, blij

Op welke specifieke manier gebruiken wij de term gezegde?
 • Wij gaan gezegde op een veel specifiekere manier gebruiken, als synoniem voor naamwoordelijk gezegde, namelijk een adjectivische of een nominale constituent die een attribuut noemt dat aan een medespeler wordt toegekend. Of predicatief complement, dit wil zeggen een complement dat iets prediceert over iets, dat iets zegt over een medespeler die elders in de zin genoemd wordt als Subj of DO: Jan is blij, Grammatica maakt Jan blij
 • Uitzonderlijk kunnen nog andere types constituenten dan adjectivische of nominale constituenten als gezegde verschijnen.
Rapporteer
Wat betekent de term copulatief gezegde?
 • Copulatief gezegde: de term copulatief verwijst naar het koppelwerkwoord. Het copulatief gezegde noemt een attribuut van het subject en wordt met dat subject verbonden dmv een koppelwerkwoord.
Rapporteer
Wat betekent de term niet-copulatief gezegde?
Niet-copulatief gezegde: wordt geprediceerd zonder dat daar een koppelww bij komt kijken en noemt in het typische geval een attribuut van het DO ipv van het Subj.
Rapporteer
Welke soorten van koppelww's zijn er?
 1. aspectische groep
  1. echte kww's
  2. vervangende kww's
 2. modale groep
Rapporteer
Welke twee semantische subtypes zijn er van het niet-copulatief gezegde?
Niet-copulatieve gezegde
= voorbeelden waarin iets wordt geprediceerd over het DO
 • Twee semantische subtypes
  • resultaatsgezegde
   • Grammatica maakt Jan blij.
   • Hij kreeg de deur niet open.
   • Cynthia verft de deur groen.
   • Romelu speelde zijn tegenstander helemaal tureluurs.
  • oordeelsgezegde
   • Ik vind Lanoye de beste schrijver van zijn generatie.
   • Hij beschouwt Gent als een groot dorp.
Het vetgedrukte zinsdeel kent een attribuut toe aan het DO
Rapporteer
Hoe kun je het verwantschap tussen het niet-copulatief en het copulatief gezegde illustreren?
 • je kunt de verwantschap tussen het copulatieve en niet-copulatieve gezegde illustreren door parafrase met worden/zijn:
  • Grammatica maakt Jan blij ~ Grammatica maakt dat Jan blij wordt. Jan wordt blij van grammatica.
  • Cynthia verft de deur groen ~ Cynthia verft de deur zodat de deur groen wordt.
  • Ik vind Lanoye een steengoed schrijver ~ Ik vind dat Lanoye een steengoed schrijver is.
  • Het DO wordt iets als gevolg van de handeling die beschreven wordt of het DO is iets.
 • resultaatsgezegde: parafrases met worden: resultaat van een bepaalde handeling
 • oordeelsgezegde: parafrases met zijn: noemt een oordeel/inschatting van iemand
Rapporteer
Welke soorten constituenten kunnen als gezegde verschijnen?
 • AdjC
 • NC
 • VzC
 • bijwoordconstituent
 • voegwoordconstituent
Rapporteer
Geef een paar voorbeelden van zinnen met een AdjC als gezegde
 • Adjectivische Ct:
  • De postbode is blij/heel gemotiveerd/rond als een tonnetje: copulatieve gezegde met vorm van een AdjC
  • Het slechte weer maakt me verdrietig/hoorndol: niet-copulatief gezegde met de vorm van een AdjC
Rapporteer
Geef een aantal voorbeelden van zinnen met een NC als gezegde
 • Hij is directeur/alcoholist/supporter van Standard/een begenadigd schaker…: copulatief gezegde met de vorm van een NC
 • Ik vind hem een geweldige zeurpiet/de geknipte kandidaat voor de job: niet-copulatief gezegde met de vorm van een NC
Rapporteer
Geef een aantal voorbeelden van zinnen met een VzC als gezegde
 • Dino is in de wolken/in de zevende hemel
 • Hij brak het brood in tweeën
Rapporteer
Geef een aantal voorbeelden van zinnen met een bijwoord als gezegde
 • Oorwarmers zijn weer in: in benoemt een bepaalde toestand of eigenschap
 • De kachel is uit.
Rapporteer
Geef een aantal voorbeelden van zinnen met een voegwoordconstituent als gezegde
Voegwoordconstituent met als = typisch voor het niet-copulatief gezegde
 • Ze stelden hem aan als beheerder
 • We beschouwen hem als een groot talent
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart