Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'satellieten', 'bepalingen' en 'plaats', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
124 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over satellieten, bepalingen, plaats

Welke vier proeven kunnen we toepassen om te bepalen of iets een satelliet is?
 1. Weglatingsproef
 2. Afsplitsingsproef
 3. Verplaatsingsproef
 4. Vrije combineerbaarheid/toevoegbaarheid
Rapporteer
Wat houdt vrije combineerbaarheid/toevoegbaarheid bij satellieten in?
 • Van veel zinsdelen kun je maar 1 voorbeeld hebben in een zin: 1 subject, 1 DO, 1 complement van plaats… Een van de weinig uitzonderingen daarop is het voorzetselobject. Je kan uitzonderlijk, bij een kleine set van ww’s, twee voorzetselobjecten krijgt: met iemand overleggen over iets
 • Bij satellieten is dit wel mogelijk, grammaticaal is er niets verkeerd mee. Voorbeeld op de slide: 8 verschillende satellieten.
Rapporteer
Welke twee subcategorieën van de satellieten zijn er?
Verder onderverdelen naar de precieze semantische inbrengen: bepalingen van tijd, plaats, reden… Er zijn allerlei categorieën, deze hoeven we niet te kennen. Ze lopen ook een beetje in elkaar over. Wat we wel moeten kennen en kunnen herkennen: de tweedeling die we maken tussen
 • de gewone, adverbiale satellieten
 • de bepalingen van gesteldheid, adverbiaal-predicatieve satellieten: dit heeft iets predicatief, het benoemt de toestand waarin één van de medespelers zich bevindt tijdens de werking.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart