Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'subject', 'vzo' en 'zinsrelator', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
124 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over subject, vzo, zinsrelator

Hebben alle Nederlandse zinnen een subject?
 • Elke Nederlandse zin bevat een subject, op twee systematische uitzonderingen na. Dat is naast de zinsrelator het enige zinsdeel waarvan we er nagenoeg zeker van kunnen zijn dat het aanwezig zal zijn in de zin. Je zou dit kunnen zien als de derde stap: wat is het subject van de zin?
 • Twee types zinnen waarin we geen subject hebben
  • imperatiefzin/bevelzin: je hoeft geen subject te gebruiken: Leef!
  • in een bepaald type passieve zin, komt eveneens geen subject voor (dit is voor later: les over perspectiefomkering)
Rapporteer
Wat is de structuur van een zin met een monovalent zinsww?
Monovalent zinswerkwoord: enige medespeler is subject: Bert lacht, Elvis leeft, Alles went…: iemand lacht, iemand leeft… = zeer eenvoudige zinnen die uitsluitend bestaan uit de combinatie van een subject en een zinsrelator waarbij in deze voorbeelden de zinsrelator bestaat uit één werkwoord dat direct ook persoonsvorm is.
Rapporteer
Wat gebeurt er als de medespelervalentie groter is dan 1?
 • Veel werkwoorden: medespelervalentie > 1: alle divalente en trivalente werkwoorden die respectievelijk 1 of 2 medespelers oproepen.
 • één medespeler = subject, andere medespelers verschijnen als object. Deze andere medespelers krijgen een andere functie toebedeeld.
Rapporteer
Welke twee soorten intransitieve zinnen zijn er?
 • Je kan ze onderverdelen in twee categorieën. Je hebt intransitieve ww’s die ook handelingsww’s zijn waarbij de ene medespeler Agensachtig is. Iemand die iets doet. Aan de andere kant heb je intransitieve ww’s waarbij die ene medespeler veeleer Patiensachtig is. Iemand die iets ondergaat, waarmee iets gebeurt.
 • De enige medespeler bij een monovalent ww is:
  1. Agens: Bert lacht, Bob werkt, Brenda zucht…
  2. Patiens: Barbara valt, Benny sterft, De boshut brandt...
Rapporteer
Welke syntactische verschillen zijn er tussen de intransitieve zinnen met een Agensachtig of Patiensachtig subject?
 • Met die twee groepjes hangen bepaalde syntactische verschillen samen. Een bepaalde operatie werkt voor de ene groep wel en voor de andere niet.
  • geen passivering mogelijk bij (b): Er wordt door Bob gewerkt, maar niet Er wordt door Benny gestorven
  • in de voltooid tegenwoordige tijd krijg je meestal bij (a) het hulpww hebben en bij (b) het hulpww zijn: Bert heeft gelachen, maar Barbara is gevallen.
  • dit laatste lukt niet altijd: De boshut heeft gebrand.
Rapporteer
Is het voorzetsel dat het voorzetselobject introduceert ook deel van de zinsrelator?
Neen

Aspect van het VzO waarover twijfel kan ontstaan: hoe ontleed ik dat voorzetsel? Is het een deel van de zinsrelator? In het eerste voorbeeld is het bv. het ww houden van, denken aan… Dat voorzetsel wordt opgeroepen door het ww, waarom spreken we dan niet van hou van als ZR? Dat heeft te maken met de eenzinsdeelproef. Dit toont duidelijk dat het zinsdeel van grammatica is en niet grammatica: Van grammatica hou ik. *Grammatica hou ik van.
Rapporteer
Zijn er ook ww's die twee objecten kunnen krijgen?
Er zijn een handvol ww’s die twee objecten krijgen waarvan het ene een VzO en het andere een IO.

 • Subj + ZR + IO + VzO: Hij vroeg (aan) Karel een vuurtje.
Er bestaat ook een klein aantal werkwoorden met twee voorzetselobjecten
 • Subj + ZR + VzO + VzO: Magda overlegde met de assistenten over het examen.
Dit moeten we niet in detail kennen, handboek maakt een onderscheid tussen VzO van de eerste en tweede rang, maar dat hoeven we niet te kennen. We moeten wel weten dat er klein aantal ww’s is dat twee VzO’s kan krijgen.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart