Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'betekenis', 'bos' en 'overstromingen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
101 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over betekenis, bos, overstromingen


Wat is de betekenis van het begrip ecologische hoofdstuctuur (EHS)
Een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden dat wordt vormgegeven in het natuurbeleid van en bepaald land of regio
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip Natura2000?
Een samenhangend netwerk van beschermende natuurkunde in de Europese Unie
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip pioniervegetatie?
De eerste soorten die zich vestigen ( als een stuk wordt afgegraven of landbouwactiviteiten in een uiterwaard worden gestopt.)
Rapporteer
Wat zijn de voordelen van de pioniervegetatie
Ze kunnen goed omgaan met de omstandidheden in de nieuwe situatie.
ze zorgen voor een verbetering van de bodemstructuur
kunnnen bescherming bieden aan anders soorten
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip climaxvegetatie?
Een bos met soorten die bestand zijn tegen regelmatige overstromingen
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip ooibos
Een bos langs een rivier
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip zachthoutooibos
Deze bestaat uit boomsoorten die beter bestand zijn tegen regelmatige overstromingen (populier, wilg)
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip Hardhoutooibos
Dit ooibos ontwikkels zich op de wat hogere gronden met langzamer groeiende soorten (eik, es en iep)
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip succesie?
De hele ontwikkeling van peioniervegetatie naar bos
Rapporteer
Waarvan is het vestigen van bepaalde plantesoorten afhankelijk
De aanwezigheid van zaden en omstandigheden.
Rapporteer
Wat zijn omstandigeheden die van belang zijn in het rivierengebied
Overstromingsduur, overstromingsdiepte, stroomsnelheid, stroomsnelheid van water tijdens overstromingen, bodemsoort (klei, zand), diepte tot het grondwater (vochtbeschikbaarheid), pH, beschutting (bescherming tegen wind en lichtbeschikbaarheid),
beschikbaarheid van voedingsstoffen.
Rapporteer
Hoe worden de factoren genoemd die van belang zijn in het rievierengebied?
Standplaatsfactoren
Rapporteer
Wat is een nadeel van natuurontwikkeling?
Uiterwaarden worden ruwer en zorgen voor meer weestand tegen stroming waardor de waterstand bij een bepaalde afvoer stijgt
Rapporteer
Hoe kunnen we maatregelen voor de natuurontwikkeling nemen?
Door regelmatig te kappen of te maaien of door natuurlijke begrazing door koeien of paarden
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart