Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'water', 'afvoer' en 'snel', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
101 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over water, afvoer, snel

Wat heeft ervoor gezorgd dat de de afvoer van de river veranderd?
 • De verandering in het landgebruik en de regulering van de rivieren
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van verandering in het landgebruik en een gevolg ervan dat het water minder lang wordt vastgehouden?
 1. Verstedelijking: zorgt voor meer verhard oppervlak (vooral asfalt) Water infiltreert nier en via oppervlak/riolering versneld afgevoerd naar oppervlaktewater.
 2. Ontbossing: Water wordt vastgehouden en kan snel afstromen naar oppervlakte water
Rapporteer
Wat is de betekenis van het begrip infiltreren?
Het in de bodem wegzakken van water
Rapporteer
Wat voor methodes worden er voor de landbouw gebruikt om water snel af te voeren en wateroverlast te voorkomen?
Dreinagebuizen, sloten en kanalen die worden aangelegd
Rapporteer
Wat zijn gevolgen van het reguleren van de rivieren?
 • Rivieren zijn smaller, dieper en rechter geworden waardoor het water veel sneller naar lagere delen stroomt. Hierdoor ontstaan afvoer golven
Rapporteer
Wat zijn de verwachtingen die mensen maken met de klimaatverandering over de afvoeren?
 1. Stroomgebieden Maas en Rijn meer regen
 2. Zomers worden droger (extremen in afvoer worden groter)
Rapporteer
Wat zijn gevolgen van een lage afvoer van het water van een rivier?
 1. De bevaarbaarheid van de rivier komt in gevaar
 2. De inname en lozing van koelwater door energiebedrijven komen in de knel
 3. De inname van water voor drinkwater of landbouw komen in de knel
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart