Samenvatting: Notariële Inrichting

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Notariële inrichting

 • 1 het notariële beroep

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 inleiding

 • Wat is de website om informatie te vinden over het notariaat in België?

  Www.notaris.be
 • 1.2.1 openbaar ambtenaar

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een openbaar ambtenaar?

  Iemand die door de wet ingesteld ambt uitoefent en daarbij bekleed is met een deel van het overheidsgezag
 • Waarom heeft de notaris overheidsgezag?

  Omdat hij akten kan opmaken die 
  1) een authentieke bewijswaarde hebben
  2) van uitvoerbare kracht genieten
 • Wat staat er in artikel 1 van de Organieke Wet Notariaat (OWN) ?

  " Notarissen zijn openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen."
 • Wanneer verleent de notaris authenticiteit?

  Wanneer partijen onderling een overkomst hebben gesloten.
 • Waarom zou de notaris authenticiteit verlenen?

  Omdat dit de overeenkomst een bijzonder sterke bewijskracht oplevert, veel sterker dan bij een onderhandse akte.
 • Hoe kan de notaris aan zijn akten uitvoerbare kracht toekennen?

  Als de notaris op een afschrift van de akte onderaan een vaste formule van tenuitvoerlegging aanbrengt, is die akte geheel uitvoerbaar.
 • Leg uit: de notaris is openbaar van een speciale aard: hij is ambtenaar van de wet, geen ambtenaar van de regering".

  De notaris heeft geen 'hiërarchische' overheid die rechtsreeks toezicht heeft over zijn taken. Bijvoorbeeld: De minister van justitie kan geen rechtstreekse bevelen geven aan de notaris. De notaris hoeft niet onderdanig te zijn aan de minster van justitie maar kan ten aanzien van de instructies of aanbevelingen van de overheid een onafhankelijk standpunt innemen. De minister kan bijvoorbeeld wel, in tegenstelling tot in het notariaat, in het kader van de magistratuur de Procureur-Generaal bevelen een bepaald onderzoek te voeren.
 • Leg uit: hoewel de notaris geen "hiërarchische overheid" heeft, zal hij toch steeds rekening dienen te houden met het algemeen belang.

  De notaris mag niet bewerkstelligen wat indruist tegen het openbaar belang.
 • Kan de overheid geen enkel beroep doen op de notaris?

  Jawel, de overheid kan dit in sommige gevallen wel.
  bijvoorbeeld: bij fiscale notificatieplicht en innen van belastingen, zal hij verdachte transacties dienen te melden in het kader van de anti-witwas wetgeving.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Notariële Inrichting