Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Nova Scheikunde 4 VWO/Gymnasium

- Landa
898 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Nova Scheikunde 4 VWO/Gymnasium Auteur: Landa

 • 1 Microstructuren

 • 1.1 Atoombouw

 • Waarop richt de scheikunde zich?
  Op de aard van stoffen: hoe zijn ze gebouwd?; uit welke deeltjes bestaan ze?; zijn de eigenschappen van de stoffen te verklaren?
 • Wat was de denkwijze van de Griekse filosoof Demokritos?
  Materie kan niet eindeloos worden opgedeeld. Uiteindelijk kom je bij een kleinste deeltje, dat niet langer splitsbaar is. Dit is het atoom. Deze zou een grootte en een massa hebben en de eigenschappen worden bepaald door interacties tussen de atomen.
 • Wat was de denkwijze van Thomsons?
  Thomsons ontdekte het elektron. Dat neutrale voorwerpen een elektron bevatten, betekende dat er ook positieve deeltjes moesten zijn.
 • Wat was de denkwijze van Niels Bohr?
  Elektronen hebben een vaste baan rond de kern. Deze banen heten de elektronenschillen. Hoe verder bij de kern vandaan, hoe meer elektronen.
 • Waaraan staat een unit gelijk?
  Een unit is gelijk aan 1,66x10-27 kg. 
 • Waarom drukken we de lading van een elektron en een proton niet uit in Coulomb?
  De ladingen zijn zo klein, dat dat niet zinvol is.
 • Waaraan staat een elementair ladingskwantum gelijk?
  1 e = 1,66 x 10-19 C
 • Waarom is de massa van een atoom niet het massagetal?
  Omdat de massa van een elektron en proton niet precies 1,0 u is en omdat het gewicht van het elektron wel meetelt.
 • 1.2 Periodiek systeem

 • Waardoor werd het periodiek systeem der elementen wereldwijd aanvaard?
  Toen Mendelejev de eigenschappen van nieuwe nog niet ontdekte elementen nauwkeurig voorspelde, en deze elementen daarna ook werden ontdekt, germanium, gallium en scandium.
 • Hoe zit het met de elektronenconfiguratie van de metalen?
  Dit kan wiskundig worden berekend, maar dit is niet eenvoudig te voorspellen aan de hand van de plaats in het periodiek systeem, in tegenstelling tot groep 1,2 en 13-18.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.