Parenterale vloeistoffen toedienen - toedienen van medicijnen en bloed per infuus

18 belangrijke vragen over Parenterale vloeistoffen toedienen - toedienen van medicijnen en bloed per infuus

Wat zijn indicaties voor intraveneuze toediening?

wanneer;
 • snel therapeutisch effect van het geneesmiddel gewenst is
 • het geneesmiddel niet op andere manieren mag worden toegediend
 • de zorgvrager niet in staat is op het geneesmiddel op andere manieren in te nemen
 • de zorgvrager niets per os mag hebben
 • medicatie in het maagdarm kanaal wordt afgebroken
Rapporteer

Op welke manieren kunnen medicijnen intraveneus worden toegediend?

bolusinjectie;
 • rechtstreeks in de ader
 • via perifeer of centraal infuus
 • via een waaknaald

via neven infuus
opgelost in het lopende infuus
Rapporteer

Wanneer wordt een bolusinjectie toegediend?

als er relatief grote hoeveelheid, of hoge concentratie van het geneesmiddel moet worden toegediend.
Rapporteer

Wat is het voordeel van een bolusinjectie?

je hebt minder tijd nodig om het geneesmiddel klaar te maken
inloopsnelheid is 4-10 min
Rapporteer

Wat zijn complicaties die bij een bolusinjectie kunnen voorkomen?

 • relatieve overdosering (ontstaat door te snel inspuiten, onvoldoende verdunning medicijn)
 • plaatselijke pijn bij te snelle inspuiting (ader dilateert)
 • extravasatie (bij subcutane inspuiting)
 • Allergische reactie /shock (bij snelle inspuiting)
Rapporteer

Wat zijn de verschijnselen bij een relatieve overdosering als complicatie van een bolusinjectie?

hoofdpijn
angst
beklemmend gevoel op de borst
onregelmatige hartslag
bloeddrukdaling
zwakke pols
hartstilstand
Rapporteer

Wat zijn de verschijnselen bij een extravasatie als complicatie van een bolusinjectie?

pijn
weefselnecrose
controleer of het infuus goed zit
Rapporteer

Wat zijn de verschijnselen bij een allergische reactie/ shock als complicatie van een bolusinjectie?

cyanose
benauwdheid
ademnood
convulsies

STOP, controleer bloeddruk, pols en ademhaling en waarschuw arts
Rapporteer

Wat is een neveninfuus en waarvoor wordt het gebruikt?

= een compleet infuus dat met een y stuk wordt verbonden met het hoofdinfuus
wordt gebruikt als het geneesmiddel intermitterend en goed verdund moet worden toegediend
Rapporteer

Wat zijn aandachtspunten bij een neveninfuus?

neveninfuus is vaak kleiner en hangt hoger dan hoofdinfuus
druppelsnelheid beide infusen is gelijk
bij een voedingsinfuus mag geen neven infuus ivm infectiegevaar
bij meerdere geneesmiddelen bij elkaar in 1 neven infuus begin je met de sterkst geconcentreerde en spuit je gekleurde vloeistoffen als laatste in
Bij een transfusie mogen nooit geneesmiddelen worden toegevoegd
Rapporteer

Wat zijn aandachtspunten voor de veiligheid bij intraveneuze toediening van medicijnen?

 • werk aseptisch en houdt de steriliteit in stand
 • gebruik een venflon in principe niet voor meerdere intraveneuze toedieningen ivm verhoogd gevaar van infectie
 • maak gebruik van een driewegkraan
 • pas de regel van 5 toe en dubbelcheck door een collega
 • raadpleeg bij problemen en twijfel een arts
 • stel je op de hoogte van de bijwerkingen van het geneesmiddel, let op contra-indicaties en of bepaalde geneesmiddelen niet verenigbaar zijn
 • informeer bij de zorgvrager naar allergische reacties
 • als de zorgvrager last heeft van syncope bij toediening van een bep. geneesmiddel, kun je het beter liggend toedienen
Rapporteer

Wat is de kruisproef bij een bloedtransfusie?

erytrocyeten uit het donorbloed en het bloed van de zorgvrager worden bij elkaar gevoegd.
als deze elkaar goed verdragen is de kans op een transfusie reactie klein
Rapporteer

Wat zijn aandachtspunten bij een transfusie?

 • geef goede informatie over de controles die je uitvoert voor het aanhangen van de zak met bloed en over de constante controles tijdens het inlopen
 • besteed aandacht aan en controleer de toe te dienen zak bloed
 • let op evt complicaties en op de reacties van de zorgvrager
 • zorgvrager kan bang zijn voor aids, goede uitleg over controle maatregelen in nederland
 • aandachtspunten voor zorgvrager met infuus zijn hier ook van toepassing
 • meer angst zorgvrager voor complicaties
 • bij toediening via infuus met calciumhoudende vloeistoffen, complete toedieningssysteem vervangen ivm klonteren bloed
Rapporteer

Hoe werkt de controle van het donor bloed bij transfusie?

door 2 personen;
 • persoonlijke gegevens zorgvrager controleren
 • de deugdelijkheid van de verpakking
 • nummer van de zak bloed
 • vervaldatum van het bloed
 • aanwezigheid van stolsels of luchtbellen in het toe te dienen bloed
 • of er sprake is van hemolyse (roze verkleuring van het bloed)
 • resultaten van kruisbloedtest
 • bloedgroep en resusfactor van het bloed en zorgvrager
 • temp hartfrequentei en bloeddruk zorgvrager
Rapporteer

Welke complicaties kunnen optreden bij transfusies?

transfusiereacties
hemolyse
overvulling van de circulatie
Rapporteer

Wat zijn verschijnselen van transfusiereacties?

verhoging
shock verschijnselen
koude rillingen
pijn in de lendenstreek
snelle pols
daling bloeddruk
Rapporteer

Wat doe je om een transfusiereactie te voorkomen?

eerst doorspoelen met fysiologische zoutoplossing
inloopsnelheid eerste 50 ml langzaam
geen reacties, dan snelheid volgens voorschrift arts
na iedere kolf bloed controles uitvoeren
Rapporteer

Wat zijn aandachtspunten bij overvulling van de vaten bij transfusie?

bij symptomen van overvulling (decompensatio cordis) meteen inloopsnelheid vertragen en arts waarschuwen
het kan nodig zijn om tijdens of na de transfusie medicijnen te geven die overvulling tegengaan (vaak bij ouderen of zorgvrager met hartproblemen)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart