Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Onderhoudsdeskundige BMI

330 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Onderhoudsdeskundige BMI

 • 1 Dag 1 - 1. Belanghebbenden

 • 1.1 Doelstelling BMI

 • Wat is een veel voorkomend gevolg van een brand bij een bedrijf?
  Dat binnen 3 jaar de deuren kunnen worden gesloten omdat de verloren markt niet terug heroverd kan worden
 • Welk doel heeft een brandmeldinstallatie?
  Om in een zo vroeg mogelijk stadium een brand te signaleren, zodat tijdig met bestrijden kan worden begonnen en mens en dier veilig kunnen worden geëvacueerd.
 • 1.2 Het 'Totstandkomingsproces'

 • Hoe en door wie moet worden aangetoond dat de componenten van een brandmeldinstallatie op een goede manier met elkaar communiceren?
  De leverancier of het branddetectiebedrijf dient een compatibiliteitsverklaring af te geven.
 • Wat wordt bedoeld met de 'nominale staat' van een brandmeldinstallatie?
  Dit is de staat waarin de installatie verkeerd na een volledige test op een goede werking bij oplevering.
 • Welk document moet bij oplevering worden geleverd wanneer de installatie naar behoren werkt?
  Het 'Rapport van oplevering'
 • 1.3.1 Eisende partij

 • Wie kunnen de eisende partijen zijn?
  1. eigenaar/gebruiker
  2. B&W (Burgemeesters & Wethouders) van een gemeente
  3. Verzekeringsmaatschappijen
 • 1.3.2 Eigenaar/gebruiker

 • Bovenop de minimale wettelijke eisen, kunnen er nog andere eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw. Welke zijn dit?
  1. aanvullende eisen van verzekeringsmaatschappijen
  2. onaanvaardbare risico's voor omgeving en milieu
  3. waarborging van continuïteit van de onderneming
  4. voorkomen van negatieve publiciteit bij brand
  5. voorkomen strafrechtelijke vervolging bestuurder
 • Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de BMI?
  De gebruiker
 • 1.3.4 Brandweer

 • Wie heeft binnen de gemeente de zorg voor brandveiligheid?
  1. Het B&W
  2. Bijgestaan door afdeling Bouw- en Woningtoezicht/afdeling VROM
  3. Afdeling preventie van regionale brandweerorganisatie
 • 1.3.5 Regionale Alarm Centrale (RAC)

 • Aan welke eisen moet worden voldaan om op een RAC te kunnen worden aangesloten?
  1. Aanvraag moet schriftelijk gebeuren door rechtspersoon/gebruiker, op basis van aansluitvoorwaarden
  2. BMI moet voldoen aan NEN 2535, componenten gekeurd volgens nen-en 54 en gecertificeerd conform regeling brandmeldinstallaties
  3. Voor beheer, controle en onderhoud moet NEN 2654-1 aangehouden worden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart