Samenvatting: Ondernemerschap In Hoofdlijnen : Een Integrale Plan-Aanpak | 9789001784409 | P O van der Meer

Samenvatting: Ondernemerschap In Hoofdlijnen : Een Integrale Plan-Aanpak | 9789001784409 | P O van der Meer Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ondernemerschap in hoofdlijnen : een integrale plan-aanpak | 9789001784409 | P.O. van der Meer.

 • 1 Ondernemerschap

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kunnen nieuwe combinaties gemaakt worden bij ondernemen ?

  Deze nieuwe combinaties kunnen gevonden worden door:

  1. Het introduceren van een nieuw product of dienst of een verbeterde kwaliteit ervan.

  2. Het introduceren van nieuwe productieprocessen zoals machines.

  3. Het product introduceren in een nieuwe markt. Zoals andere regio’s.

  4. Het gebruiken van andere productiematerialen.

  Discontinuïteit is het creëren van waarde die eerst nog niet beschikbaar waren voor de maatschappij
 • geef eens voorbeelden van combinaties die discontinuïteit veroorzaken

  introduceren nieuwe product of dienst, introduceren nieuwe productieprocessen, aanboren nieuwe markten, gebruik maken van andere grondstoffen of halffabricaten

 • Op welk gebied is een innovatieve ondernemer competent?

  een innovatie is competent op het strategische niveau.
 • Wat is een ondernemersplan en voor welke drie doeleinden is het bestemd?

  Een ondernemingsplan is een document waarbij het idee van de onderneming wordt uitgelegd.De eerste is om te kijken of het haalbaar is en ook voldoende oplevert, ten tweede wordt het gebruikt als projectplan om te kijken welke activiteiten moeten plaats vinden en als laatste kan het gebruikt worden om financiers te overtuigen.

 • Uit welke aspecten bestaat een strategisch plan en wat geven deze aan?

  Missionstatement

  Het strategisch plan geeft antwoord op de vragen waarom, wat en hoe de ondernemer gaan ondernemen. Dit is het missionstatement van de onderneming.

  Strategie

  Nadat de missionstatement is vastgesteld zal de onderneming bepalen op welke manier taakopvattingen en doelstellingen behaald moeten worden. Een strategie voor de onderneming is het lange termijnplan dat zicht geeft op de plaats van de onderneming in de bedrijfskolom en waarin de onderneming aangeeft welke middelen zij wil inzetten om de missionstatement te halen.

  Omgevingsanalyse

  trendanalyse, concurrentieanalyse en organisatieanalyse.

   

 • Uit welke vier onderdelen bestaat het financieel plan?

  IFEL

  1.       Investeringsbegroting

  Dit is een opsomming van de te maken kosten. 

  2.       Financieringsplan

  Dit deel geeft aan op welke manier het startkapitaal zal worden behaald. ondernemer zelf/financiers.

  Deze twee vormen samen de beginbalans van de onderneming. 

  3.       Exploitatiebegroting

  Ook wel resultatenbegroting genoemd is een opsomming van de verwachte verkopen en kosten die daarmee samenhangen. Het verschil tussen kosten en verkopen wordt ook wel perioderesultaat genoemd is het positief dan is er winst. 

  4.       Liquidatiebegroting

  De liquidatiebegroting geeft inzicht in de in en uitgaande kasstromen. 

  Deze twee vormen samen met de beginbalans is de geprognosticeerde eindbalans van de onderneming. 

 • Op welke verschillende niveaus kunnen attitude, vaardigheden en kennis uit het ondernemerschap spectrum worden worden ingevuld?

  1. Competenties op persoonsniveau

  2. Competenties op uitvoerend niveau

  3. Competenties op strategisch niveau

   

 • 1.1 ondernemerschap gedefinieerd

  Dit is een preview. Er zijn 17 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de defintie van ondernermerschap?

  Ondernemen is het uitvoeren van nieuwe combinaties waarbij discontuinuiteit wordt veroorzaakt
 • 1.4 Starten van een onderneming

 • Wat zijn de hoofdstappen voor het starten van een bedrijf?

  • nadenken 
  • registeren
  • handelen
 • 2 Ondernemingsplannen

 • 2.1 Onderdelen van een ondernemingsplan

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat kan nog meer in een ondernemingsplan opgenomen worden?

  CV van de ondernemer en een conclusie waarin wordt aangetoond dat de onderneming levensvatbaar is (voor overtuiging van mogelijke financiers).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart