Samenvatting: Onderneming En Omgeving, Handboek | 9789006951134

Samenvatting: Onderneming En Omgeving, Handboek | 9789006951134 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Onderneming en omgeving, handboek | 9789006951134

 • 1 omgevingsfactoren

  Dit is een preview. Er zijn 45 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekend allocatie?

  Het toe verdelen van productiemiddelen aan uiteenlopende productiemogelijkheden
 • Wat bestudeert de economische wetenschap en hoe?

  De economische wetenschap bestudeert hoe mensen omgaan met schaarse alternatieve productiemiddelen, die zij gebruiken om hun doelstellingen te behalen.

  Hierbij word er gekeken naar:
  1. Menselijk handelen
  2. bestaan van doelstellingen
  3. De wens deze doelstellingen te behalen.
  4. Beschikbare schaarse productiemiddelen.
  5. Alternatieve aanwendingsmogelijkheden.
 • Wat is het verschil tussen hoog- en laag conjunctuur?

  Bij hoog conjunctuur loopt de economie op volle toeren, bedrijven hebben geen onderbezetting en alles loopt zoals het moet lopen.

  Bij laag conjunctuur zit de economie in een dipje, afdelingen moeten dicht en er kunnen ontslagen vallen.
 • Welke omgevingsfactoren in ruime zin zijn er ? (Data)

  Demografische ontwikkelingen, Ontwikkeling van techniek, Normen en waarden, Politiek systeem en rechtsorde

  Demografische ontwikkelingen;
  De grootte, de groei en de samenstelling van de bevolking.

  Normen en waarde;
  Beïnvloeden het gedrag van consument, producent en overheid.

  Politiek systeem en rechtsorde;
  Beïnvloeden ook het gedrag van consument, producent en overheid.
 • Wat betekenen integratie, differentiatie, specialisatie en parallellisatie binnen een bedrijfskolom?

  Bij integratie neemt een tak  binnen de bedrijfskolom een activiteit over van een hoger of lagere schakel.

  Bij differentiatie geef een tak binnen de bedrijfskolom een activiteit over aan een hoger of lagere schakel.

  Bij specialisatie verdunt de bedrijfskolom doordat een tak zich gaat specialiseren op 1 gebied van de bewerking.

  Bij parallellisatie verbreed de bedrijfskolom doordat een tak een neven activiteit overneemt van een andere bedrijfskolom.
 • Welke 3 vormen van bestudering van de economie zijn er? En wat houden ze in.

  Meso, macro en micro economie.

  Bij meso economie wordt er gekeken naar de economische activiteiten als land op zich.

  Bij macro economie wordt er gekeken naar de economische activiteiten van de sectoren en bedrijfstakken.

  Bij micro economie wordt er gekeken naar het doen en laten van individuele producenten en consumenten, de totstandkoming van de prijzen en de verdeling van productiefactoren en mogelijkheden.
 • Waar wordt er naar gekeken bij een bedrijfstakanalyse (Analyse naar concurrentieverhoudingen?)

  Daar wordt gekeken naar;

  Bestaande concurrenten;
  Potentiële concurrenten;
  Relatieve macht van de afnemers; Kunnen betere kwaliteit, lageren prijzen afdwingen.
  Relatieve macht van de leveranciers; Kunnen lagere kwaliteiten aangaan bieden of prijzen verhogen.
  Relatieve invloed van belanghebbende organisaties; 
  Bedreigingen door substituten. Eventuele verbetering, vernieuwing of goedkopere oplossing voor de klanten van de onderneming.
 • Wat houdt het begrip marktvorm in en waar wordt hierbij naar gekeken?

  Marktvorm is het geheel van omstandigheden waarbinnen een onderneming haar of zijn activiteiten ontplooit.

  Zo wordt er gekeken naar de;
  Aard van het product; Heterogeen of homogeen
  Aantal aanbieders; één, een paar of juist heel veel
  Aantal afnemers; één, een paar of juist heel veel.
  Transparantie van de markt; Kunnen vragers en aanbieders zien hoe en wat er gebeurd op deze markt?
  Marktbarrières; Moet een ondernemer aan bepaalde voorwaarde voldoen een bedrijf op te starten in deze markt?
 • Welke twee markten kennen wij?

  De concrete en abstracte markt.
  Bij de concrete markt staan de verkoper en afnemer direct met elkaar in contact zoals bij een veiling.

  Bij een abstracte markt is het een spel van vraag en aanbod.
 • Welke doelstellingen kan een onderneming hebben?

  Er zijn verschillende doelstellingen die ondernemingen kunnen hebben.
  1. Maximale totale winst.
  2. Maximale totale omzet.
  3. Zo groot mogelijk marktaandeel.

  Ieder van deze doelstellingen beïnvloeden het gedrag van de ondernemingen binnen de markt.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart