Samenvatting: Ondernemings- En Faillissementsrecht | 9789001713393 | C L Koppenol

Samenvatting: Ondernemings- En Faillissementsrecht | 9789001713393 | C L Koppenol Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ondernemings- en faillissementsrecht | 9789001713393 | C.L. Koppenol.

 • 1 Onderneming en recht

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Onderneming en corporate governance

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke discussie was de aanleiding tot Code Tabaksblat?

  De discussie over de vraag wat goed bestuur inhoudt
 • Wat zijn belangrijke aanbevelingen  in de Code Tabaksblat?

  • Hoofdlijnen van de corporate governance structuur van een vennootschap in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteen te zetten
  • aan de hand van principes die in deze code zijn opgesteld
  • nader uitgewerkt in best practice bepalingen
  • uitgangspunt is "pas toe of leg uit"
 • Wat zijn hedge funds? 

  Hedge Funds zijn beleggingsinstellingen die proberen door invloed uit te oefenen om (beursgenoteerde) fondsen beter te laten presteren, waardoor de aandeelkoers zal stijgen.
 • Noem een voor- en een nadeel aan Hedge Funds

  Voordeel; er voor zorgen dat slecht presterende bedrijven beter presteren.
  Nadeel; behalen van resultaat op korte termijn

 • Wat is het nut van artikel 2:391 lid 4 (Code)

  Op basis van dat artikel kan de Code Tabaksblat bij AMvB als toepasselijke gedragscode worden aangewezen, die voorschriften bevat omtrent de inhoud van het jaarverslag. Het krijgt dan de status van een wettelijke regeling. Schending kan dan ook juridische gevolgen hebben.
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v. het bestuur?

  • Informatieverstrekking richting aandeelhouders en commissarissen
  • regulering en transparantie van beloningsstructuren van bestuurders
 • Op wie is de code Tabaksblat van toepassing?

  • Op de beursgenoteerde NV
  • Heeft ook reflexwerking op beoordeling van structuur en beleid van andere dan beursvennootschappen  
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v.  commissarissen?

  Hier gaat het met name om:
  • Onafhankelijkheid
  • Verzekering van betrokkenheid
 • Hoe verzekert de Code betrokkenheid van commissarissen?

  • Maximering van het aantal commissariaten in één hand
  • Deskundigheid en samenstelling van de raad en kerncommissies
 • Welke principes en best practice bepalingen zijn er t.a.v. kapitaalverschaffers?

  • Volwaardige deelname aan de aandeelhoudersvergadering
  • Certificaathouders moeten steeds een volmacht van het administratiekantoor kunnen ontvangen om op de gecertificeerde aandelen te kunnen stemmen
  • Nauwere betrokkenheid van kapitaalverschaffers want:

  "Een goede corp-gov wordt gegarandeerd door betrokkenheid van aandeelhouders die ontstaat door herwaardering van hun positie"

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart