Samenvatting: Ondernemingsrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ondernemingsrecht

 • 1 Ondernemingsvormen

 • 1.1 Kroeze H1 De kern van het ondernemingsrecht

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke drie hoofdthema's kent  het ondernemingsrecht?

  1. De juridische organisatie, de inrichting (ondernemingsrecht= organisatierecht)
  2. Vertegenwoordiging (wie mogen en kunnen voor de onderneming transacties afsluiten.
  3. Het zijn de verantwoordelijkheid  en aansprakelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming en hoe is dit uitgewerkt.

  1, 2 en 3 zijn verschillend geregeld naar de rechtsvorm die op een onderneming van toepassing is.
 • Het ondernemingsrecht dient ruimte te laten voor het maken van winst. Wat vergt dit van de wetgever en rechters?

  Dat er evenwicht moet worden gevonden tussen vrijheid van de ondernemer en regulering van zijn activiteiten, tussen faciliteit en het waarborgen van bepaalde belangen (schuldeisers, werknemers) tot stand te brengen.
 • Wat wordt gezien als de voorloper van de NV in 1602?

  Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht in 1602 en niet-aansprakelijke aandeelhouders en op de Amsterdamse effectenbeurs verhandelbare aandelen kende.
 • 1.2 BV

  Dit is een preview. Er zijn 15 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom wordt een bv gerekend tot een kapitaalassociatie of ook welk kapitaalvennootschappen genoemd?

  Men kan alleen in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal. Bij de oprichting dient in ieder geval één te worden uitgegeven.
 • Voor de bv gelden ook de algemene leerstukken van het burgerlijk recht die van belang kunnen zijn. Noem hiervan een voorbeeld?

  Een bv maakt gebruik van gevolmachtigden. Op de relatie bv en de gevolmachtigde is art. 3:60 Bw e.v van toepassing. 
  Boek 3, 5 en 6 kunnen van belang zijn.
 • Wat is een belangrijke bron van wettelijk bv-recht?

  Algemeen burgerlijk recht en Recht van de Europese Unie. Veel wettelijke bv bepalingen (bijv de jaarrekeningvoorschriften) zijn overgenomen uit EU richtlijnen en verordening.
 • Nederlandse wetgever heeft op 1 oktober 2012 het bv recht herzien. Wat zijn belangrijke wijzigen?

  • Afschaffing van het minimumkapitaal € 18 000.
  • Alle blokkeringsregeling vervallen; de statuten van de bv kunnen stemrechtloze en winstrechtloze aandelen invoeren.
  • Minder regulerend meer faciliterend.
 • 1.3 NV

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke wetsbepalingen zijn op de nv van toepassing?

  Specifieke nv bepalingen Boek 2 →2:64-164 BW
  Daarnaast gelden de meeste van de in paragraaf 1 genoemde op de bv toepasselijke bepalingen ook voor de nv.
 • 1.4 De maatschap en de vennootschap onder firma

  Dit is een preview. Er zijn 23 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat er in een maatwerkovereenkomst?

  Verdeelsleutel hoe de opbrengst wordt verdeeld. Iedere vennoot is verplicht iets in te brengen (iets kan niet uit niets voorkomen).
 • Hoe kan samenvattend een maatschap worden beschreven?

  Een maatschap strekt tot tot een actieve samenwerking van de maten (vennoten of compagnons) die erop gericht is om door middel van hun inbreng voor gemeenschappelijke rekening voordeel te behalen dat aan hen allen ten goede komt. Maatschap is geregeld in Titel 9 Boek 7A art 1655-1688.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Ondernemingsrecht