Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Onderwijsvernieuwing

- P J J Stijnen
ISBN-10 9035807790 ISBN-13 9789035807792
414 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Onderwijsvernieuwing Auteur: P J J Stijnen ISBN: 9789035807792

 • 1 Verslag doen van onderzoek

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen bij het verslag doen van je onderzoek?
  1. Structuur
  2. Doelgroep
  3. Vormgeving
  4. Doelstelling
 • Aan welke zaken moet je, volgens het boek, aandacht besteden bij de voorbereiding van een onderzoeksverslag (5)?
  1.Omschrijving van het onderzoek:
  -Centrale vraag
  -Concrete doelstelling 
  -Relevantie
  2.Onderzoeksmethode
  -Wat (definieer begrippen uit de centrale vraag)
  -Op welke manier (welke onderzoeksmethode, op welke manier uitgevoerd?)
  3.Randvoorwaarden (tijd, omvang van de tekst)
  Schrijf van tevoren:
  4.Procesplan
  5.Voorlopige inleiding
 • Welke richtlijnen geeft het boek voor het maken van een procesplan (7)?
  1.Plan (Zet alle stappen op een rij die je achtereenvolgens moet uitvoeren om tot beantwoording van de centrale vraag en de subvragen te komen)
  2.Verzamel (meer dan) voldoende informatie
  3.Maak afspraken met de opdrachtgever over de vorm, de minimale inhoud en de inleverdatum, plan tussentijdse besprekingen
  4.Begroot de tijd voor iedere stap uit het procesplan
  5.Begroot de tijd voor het schrijven (en herschrijven) van het rapport
  6.Schrijfronden: van globale opzet tot steeds gedetailleerdere uitwerkingen. Houd niet teveel vast aan reeds geformuleerde passages
  7.Uitloopperiode inplannen
 • Welke elementen kunnen er in een procesplan voorkomen (9)?
  1.Eerste oriëntatie, vaststellen centrale vraag (10% van de tijd)
  2.Opstellen zoekplan en tijdsplanning (5%)
  3.Schrijven voorlopige inleiding en bespreken (5%)
  4.Onderzoek en vastleggen gegevens (25%)
  5.Ordenen gegevens en opstellen schrijfschema (5%)
  6.Schrijven eerste versie en bespreken (25%)
  7.Schrijven definitieve tekst (15%)
  8.Afwerken van rapport (5%)
  9.Uitloop (5%)
 • Waarom is het zinvol om bij het begin van het onderzoek stil te staan bij de centrale vraag, het doel en de relevantie van het onderzoek?
  Omdat je daaruit kunt afleiden 
  -of het onderzoek zinvol en haalbaar is
  -of het onderzoek een nuttig en bruikbaar resultaat zal opleveren
 • Wat kun je doen als de beschikbare tijd niet voldoende is voor onderzoek en verslaglegging (2)
  1.een specifiekere centrale vraag kiezen
  2.de onderzoeksopzet aanpassen (bijv. aanpassing van de steekproef, een eenvoudiger methode, een kortere toets, minder experimentele condities)
  NB. dit laatste kan leiden tot minder stellige conclusies
 • Een literatuuronderzoek vraagt meer ruimte (in pagina's) dan een experiment of een veldonderzoek (tabellen, grafieken), kwantitatief onderzoek vergt minder ruimte dan kwalitatief onderzoek. Wat kun je doen als je verslag te groot dreigt te worden voor de gewenste / beschikbare omvang van de tekst?
  Maak een juiste selectie van de informatie, waarbij je de lezer goed voor ogen hebt
  -----besluitvormer, manager, leek: korte inleiding en samenvatting, uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode in de bijlagen, resultaten zo kort en duidelijk mogelijk, leg steeds duidelijke relatie met de centrale vraag, uitgebreide conclusies en aanbevelingen
  -----expert: prioriteit aan onderzoeksmethode , opzet en uitvoering van het onderzoek, korte conclusie
  NB. is wat je schrijft relevant voor de conclusies, of voor de waardebepaling van het onderzoek?
 • De voorlopige inleiding heeft dezelfde opbouw als de uiteindelijke inleiding. Welke is dat?
  1.Eerste paragraaf: algemene paragraaf waarin het onderzoeksthema geïntroduceerd wordt (met evt. voorgeschiedenis, aanleiding)
   2.Tweede paragraaf: vermelding van de centrale vraag met eventuele subvragen, weergave van doelstelling en relevantie
  3.Derde paragraaf: wat ga je precies onderzoeken en hoe ga je dat aanpakken (begrippen, onderzoeksmethode (hoe, bij wie/wat)
  4.Vooruitblik op de rest van het rapport
  NB. HOUD HET KORT, ga in het 2e hoofdstuk uitgebreider in op onderzoeksmethode en -opzet
 • Waarom is het vooraf maken van een 'voorlopige inleiding' van belang?
  Zonder voorlopige inleiding is het onverstandig om aan het onderzoek te beginnen:
  waarschijnlijk zijn er nog teveel dingen onduidelijk
  -----de vraag is misschien nog niet helder
  -----de doelen kunnen nog onduidelijk zijn
  -----de relevantie van het onderzoek kan onduidelijk zijn
  NB. Bespreek de voorlopige inleiding met de opdrachtgever / begeleider!
 • 1.1 Onderzoek doen

 • Welke 4 stappen neem je in de voorbereidingsfase van een onderzoek?
  1. Bepaal doelstelling onderzoek en vorm beeld van beoogde doelgroep
  2. Formuleer duidelijke centrale vraag en eventueel deelvragen
  3. Bepaal wat je precies op welke manier gaat onderzoeken
  4. Maak tijdplanning en schrijf onderzoeksvoorstel

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart