Samenvatting: Ontwikkeling In De Groep Groepsdynamica Bij Kinderen En Jongeren | 9789046902493 | Marianne Luitjes, et al

Samenvatting: Ontwikkeling In De Groep Groepsdynamica Bij Kinderen En Jongeren | 9789046902493 | Marianne Luitjes, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren | 9789046902493 | Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw-Jans ; [ill.: Concreat ; foto's: Marianne Luitjes ... et al.].

 • 1 Kinderen en groepen

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke sociale wetenschappen zijn er?

  • Groepsdynamica: Deze bestudeert het leven en werken in groepen
  • Psychologie: Deze houdt zich bezig met het het gedrag van als individu (objectieve verklaringen voor menselijke gedrag, zowel waarneembaar als niet-waarneembaar
  • Sociale psychologie: Deze bestudeert  de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving (invloed van de groep op het individu en viceversa)
  • Sociologie: Deze bestudeert het menselijke gedrag binnen gemeenschappen of samenlevingsverbanden ( duurzame relaties b.v maatschappij en gezin)
 • Wat is de functie van groepen voor kinderen of jongeren?

  Voor kinderen en jongeren biedt een groep de mogelijkheid tot sociaal leren, ze kopiëren elkaars gedrag, leren spelenderwijs en proefondervindelijk hoe ze moeten omgaan met andere kinderen, met gestelde regels en niet te vergeten met de begeleider van de groep. Kinderen ontdekken welke rol ze kunnen innemen, hoe ze zich staande kunnen houden en hoe ze een ander kunnen beïnvloeden.
 • Wat zijn primaire en secundaire groepen?

  • Primaire groepen; dezen zijn bepalend voor iemands basiswaarden en belangrijkste attituden en het individu voelt voelt hiermee een persoonlijke binding, b.v. het gezin en de vriendengroep, sociaal psychologen spreken hier van relatiegerichte groepen,  hierbij staan de sociale en emotionele behoeften en banden van de groepsleden centraal
  • Secundaire groepen;  Hierbij is de persoonlijke binding minder sterk en is er vaak sprake en een duidelijke taak of doelstelling, deze soort groepen worden dan ook wel taakgerichte groepen genoemd. b.v. sportclub, klas
 • 1.1 Wat is een groep?

  Dit is een preview. Er zijn 35 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer wordt er gesproken van een sociale categorie?

  Wanneer er géén sprake is van enige verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld leeftijd, sekse, beroep (vrouwen, scholieren, conciërges).
 • Wanneer wordt er gesproken van een collectiviteit?

  Een grote groep waarbij er géén sprake is van interactie met alle leden, bijvoorbeeld een opleiding van een hogeschool. De leden hebben meer dan een toevallig kenmerk, er is een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en ze zijn gericht op hetzelfde doel.
 • Welke kenmerken heeft een groep?

  • directe interactie
  • gezamenlijke waarden, doelen en normen
  • groepsstructuur:  er is sprake van een netwerk van onderlinge relaties waarbij de groepsleden rollen vervullen en er leiders en volgers zijn
 • Hoe kunnen we bij kinderen en jongerengroepen een onderverdeling maken?

  • verplicht versus vrije keus
  • begeleid versus onbegeleid
  • ontspanning versus leren
 • Bij kinderen en jongeren wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:

  - Verplicht versus vrije keus
  - Begeleid versus onbegeleid
  - Ontspanning versus leren
 • Wat gaf Kurt Lewin (1920) aan met het begrip groepsdynamica (Hoijtink, 2001)?

  Dat processen binnen groepen complex en dynamisch en dat de groep een sterke invloed heeft op haar leden.
 • Wat is de definitie van een groep volgens Johnson & Jonhson (2008)?

  Een sociale eenheid die uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Ontwikkeling In De Groep Groepsdynamica Bij Kinderen En Jongeren