Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Ontwikkelings- En Leerproblemen

- Farrell
256 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Ontwikkelings- en Leerproblemen Auteur: Farrell

 • 1 Introduction, Education, Care, Classification

 • 1.3 Wegwijzers in de onderwijszorg 2006

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waardoor is er een bovenschoolse zorgcommissie opgezet voor elke leerling?

  WSNS: Weer Samen Naar School

 • Wat doet de bovenschoolse zorgcommissie (zorgplatform)?

  Adviseert inhoudelijk, doet aanvullend onderzoek  of adviseert om een leerling aan te melden bij Permanent Commissie Leerlingenzorg (PCL) voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs (SBO).

 • Sinds wanneer het het speciaal onderwijs, SBO en hoe heette het hiervoor?

  Sinds 1998, de Wet op Primair Onderwijs (WPO). Het heette eerst leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en daarna onderwijs voor moeilijk-lerende-kinderen (MLK). 

 • Bij wie ligt de wettelijke verantwoordelijkheid voor aanvraag?

  Bij de ouders. 

 • Als er een idee ontstaat dat er een kind een bepaald probleem zou kunnen hebben, via wie/wat gaat dan het balletje rollen voor het SBO?

  IB'er - Schoolbegeleidingsdienst - Zorgcommissie - Permanent Commissie Leerlingenzorg - SBO

 • Hoe is de zorg gestructureerd in het VO?

  Elke klas heeft een mentor, er is een zorgcoördinator en een kernteam (dat bestaat uit docenten en is soms aangevuld met een psycholoog, orthopedagoog of schoolmaatschappelijk werker), er is een Zorgteam (ZT) en een Zorgadviesteam (ZAT)

 • Wat is de taak van ZAT?

  Zij houden leerlingen zo lang mogelijk op school met zicht op succesvolle afronding van de opleiding. 

 • Bepaalt de PCL bij het VO of bij het PO, of bij beiden, de verwijzing naar andere scholen?

  De PCL bepaalt in het PO de verwijzing naar een andere school, in het VO niet. 

 • Heeft elke VO een LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) en PRO (praktijkonderwijs)? 

  Nee, dat is afhankelijk van de aanvraag die het VO moet doen bij de RVC-VO van die regio. 

 • Wat houden de 4 clusters in? 

  Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende kinderen en scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen

   

  Cluster 2: Scholen voor dove kinderen (DOV), voor slechthorende kinderen (SH), voor Meervoudig Gehandicapte dove of slechthorende kinderen (DOV/MG, SH/MG), voor kinderen met ernstige spraak- taal mogelijkheden (ESM)

   

  Cluster 3: Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML), voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZ), voor lichamelijk gehandicapte kinderen (LG), voor meervoudig gehandicapte kinderen (MG cluster 3)

   

  Cluster 4: Scholen verbonden aan Pedagogisch Instituut (PI), voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en langdurig zieke kinderen met psychiatrische problematiek (LZ)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart