Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting ontwikkelingspsychologie

- robert s feldman
ISBN-13 9781783654611
4895 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - ontwikkelingspsychologie Auteur: robert s feldman ISBN: 9781783654611

 • 1 inleiding in de ontwikkeling van het kind

 • Wat is ontwikkelingspsychologie naar welke vijf leeftijdsgroepen kijkt men?
  Ontwikkelingspsychologie is de wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie. 

  • Prenatale periode
  • Baby- en peutertijd (0 - 3 jaar)
  • Kleutertijd (3 - 6 jaar)
  • Schooltijd (6 - 12 jaar)
  • Adolescentie (12 - 20 jaar)
 • Welke 3 centrale thema's vallen binnen de ontw.psych. en wat houden die thema's in?
  Fysieke ontw.= 
  Ontwikkeling van de fysieke opbouw vh lichaam (hersenen, zenuwstelsel, spieren, zintuigen en de behoefte aan eten, drinken en slaap).

  Cognitieve ontw.=
  Ontwikkeling van de manier waarop iemands gedrag wordt beïnvloed door groei en verandering in hun intellectueel vermogens.

  Sociale en persoonlijke. ontw.=
  Ontwikkeling van sociale relaties en interacties met anderen en van eigenschappen die de ene van de andere persoon onderscheiden.
 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen de ontwikkelingspsychologie?
  1. De vraag of de ontwikkeling van kinderen continu of discontinu is?
  2. de vraag of de ontwikkeling wordt bepaald door kritieke of gevoelige perioden?
  3. de vraag of men zich moet concentreren op bepaalde belangrijke periode of juist op het hele leven?
  4. de nature-nurture discussie, die gaat over het relatieve belang van genetische versus omgevingsinvloeden. 
 • Hoe zal de toekomst van de ontwikkelingspsychologie eruitzien?
  Groeiende specialisaties, meer samenwerking tussen verschillende gebieden, meer aandacht voor diversiteitvraagstukken en een grotere invloed op kwesties van publiek belang
 • Welke omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de timing van de ontwikkeling van en kind?
  Pesten, seksuele intimidatie, thuissituatie
 • Welke invloed kan lidmaatschap van een cohort hebben op de leeftijd waarop een kind aan school toe is?
  Een positieve invloed, want er is een samenhorigheidsgevoel met leeftijdsgenootjes.
 • Er zijn vele factoren die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. In welke drie categorieën kunnen deze ingedeeld worden?
  -normatief leeftijdsgebonden
  -normatief historisch
  -niet-normatief
 • 1. Licht toe waarom ontwikkelingspsychologen rekening moeten houden met de culturele context en leg uit wat het verschil is tussen ras en etniciteit.
  • Culturele context: ontwikkelingspsychologen moeten rekening houden met globale culturele factoren, zoals de neiging tot individualisme of collectivisme. Ze moeten ook subtielere etnische, raciale, socio-economische en sekseverschillen in ogenschouw nemen.
  • Ras: een biologisch concept dat verwijst naar classificaties die gebaseerd zijn op fysieke en structurele eigenschappen en soorten.
  • Etnische groep en etniciteit: verwijzen naar culturele achtergrond, nationaliteit, religie en taal. 
 • welke benaderingen worden binnen de ontwikkelingspsychologie wetenschappelijk benaderd?
  de groei, veranderingen en stabiliteit.
 • 1.1 Een oriëntatie op de ontwikkelingspsychologie

 • Wat zijn normatieve historisch bepaalde invloedennormatieve leeftijdgebonden invloeden en normatieve (socioculturele) invloeden?
  normatieve historische bepaalde invloeden =
  Biologische en omgevingsinvloeden die verbonden zijn aan een specifiek historisch moment.

  normatieve leeftijdgebonden invloeden =
  Biologische en omgevingsinvloeden die gelijk zijn voor mensen in een bepaalde leeftijdsgroep, ongeacht waar of wanneer ze optreden.

  normatieve (socioculturele) invloeden =
  Invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag