Samenvatting Onvrijwillige hulpverlening moet dat nou? Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Onvrijwillige hulpverlening moet dat nou?

- Lou Jagt
ISBN-10 9031373788 ISBN-13 9789031373789
201 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Onvrijwillige hulpverlening moet dat nou? Auteur: Lou Jagt ISBN: 9789031373789

 • 1 Onvrijwillige hulpverlening weer in beeld

 • Wanneer is er sprake van zorgvuldig hulpverlening?
  Als het handelen van de maatschappelijk werker aan de toetsingscriteria/kwaliteitseisen voldoet
 • Noem enkele factoren die hebben geleid tot een heroriëntatie op het werken met onvrijwillige cliënten
  In jaren 90 kwam een kentering:
  • Rooney merkte dat er een kloof was ontstaan tussen methoden op de opleiding (gericht op vrijwillige cliënten)  en de praktijk waar hij mee te maken kreeg (jeugdbescherming met veel onvrijwillige cliënten)
  • In 1990 veranderd de samenleving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving waardoor veel zelfredzaamheid van burgers verwacht wordt. 
  • Het beeld van een zelfstandige cliënt die vrijwillig en gemotiveerd naar de hulpverlening stapt klopt in veel gevallen niet. 


  Blz. 15
 • Welke vier toetsingcriteria stelt Van der Laan aan MW'ers die verantwoording moeten afleggen over hun handelen (zorgvuldig hulpverlenen) ?
  1. Het hulpverleningscontact heeft een dialogisch karakter
  2. In het hulpverleningscontact is aandacht voor objectieve, subjectieve en sociale aspecten van de situatie (driewereldenperspectief)
  3. Voor het wel of niet ingrijpen zijn weloverwogen en heldere keuzen gemaakt  
  4. De MW'er denkt en handelt zowel vanuit het binnenperspectief als vanuit het buitenperspectief (toegevoegd door Schilder& Wouters)


  Als je je hieraan houdt, dan handel je zorgvuldig. 

  Blz 16
 • Wat houdt het dialogische karakter in zoals Van der Laan dat bedoelt?
  De hulpverlener neemt de aanspraken van de cliënt serieus, maar hoeft ze niet zonder meer over te nemen. de hulpverlener verkent de ruimte tussen het binnen en het buitenperspectief en is vooral gericht op overlap hiervan. De positie en de verantwoordelijkheid van de hulpverlener verschilt met die van de cliënt. Het behoort tot de taak van de hulpverlener om dit duidelijk te maken aan de cliënt. 

  Bron: Van der Laan 1991.
 • Welke begrip kan ook voor emancipatie gelezen worden?
  Empowerment
 • Welke begrip kan ook voor disciplinering gelezen worden?
  Sturing
 • Wat zegt Van der Laan over ingrijpen bij cliënten?
  Ten onrechte ingrijpen is verwijtbaar, ten onrechte niet  ingrijpen ook! 

  Blz 16
 • Volgens Dooremalen worden voorwaarden op bepaalde gebieden aan mensen gesteld om zich, met meer of minder succes, in hun woonomgeving te handhaven. Welke gebieden zijn deze?
  • Wonen
  • Dagbesteding
  • Financiën
  • Gezondheid/Hygiene
  • Relaties
  • Oftewel alle leefgebieden. 


  Blz 20
 • In elk hulpverleningscontact is er een zekere mate van sturing onvermijdelijk. Wat is jouw visie hierop?
  In elk hulpverleningscontact is sturing onvermijdelijk. Je geeft bij je cliënt, ongevraagd aan dat wat ze doen of laten het probleem in stand houdt of juist verergert, dat ze het misschien beter op een andere manier het probleem kunnen oplossen of aanpakken. Of op een andere manier op elkaar kunnen reageren, zodat er minder conflicten ontstaan. Of op een andere manier met geld omgaan nodig is om uit de schulden te komen/blijven. 

  Het spreekt voor zich dat sturing bij onvrijwillige cliënten onmisbaar is en vaak sterker aanwezig is dan bij vrijwillige cliënten.  

  Blz 21/22
 • Wat zijn de kenmerken van onvrijwillige cliënten?
  1. onvrijwillige cliënten ontkennen dat zij een probleem hebben dat anderen iets aangaat.
  2. zij weigeren met 'buitenstaanders' over dit probleem te praten en deze toe te staan hen te adviseren.
  3. zij overwegen niet om de zaken op een andere manier aan te pakken.
  4. zij nemen niet uit zichzelf het initiatief voor een hulpverleningscontact.


  Blz. 25
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart