Samenvatting Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Openbaar Bestuur Beleid, Organisatie En Politiek

- Marcus Alphons Petrus Bovens, et al
ISBN-10 9013137709 ISBN-13 9789013137705
887 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek Auteur: Marcus Alphons Petrus Bovens Paul ' t Hart Marcus Jacobus Walter Twist Caspar Floris Berg Martijn Steen Lars Garrelt Tummers ISBN: 9789013137705

 • 1 De wereld van het openbaar bestuur

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bestuurlijke beslissingen hebben een bindend karakter voor alle leden van de samenleving op een bepaald grondgebied. De naleving hiervan kan op een bijzondere manier worden afgedwongen. Noem die manier.
  De overheid kan ervoor kiezen om die met harde hand af te dwingen, omdat zij het monopolie op geweld hebben.
 • Noem de 3 logica's van sturing die we in de maatschappij onderscheiden en geef van elk een korte beschrijving.
  1. De staat: dient het algemeen belang en bestaat uit de politieke leiding en ambtenaren.
  2. Maatschappelijk middenveld: een veld van organisaties die zich tussen de overheid aan de ene kant en bedrijven en individuele burgers aan de andere kant bevindt. 
  3. Markt: levert producten en diensten op commerciële grond.
 • Wat is het verschil tussen de politieke leiding en ambtenaren?
  1. Ambtenaren zijn ondergeschikt aan de politieke leiding
  2. Dagelijks contact met burgers verloopt via ambtenaren, de politieke leiding opereert op afstand.
  3. De politieke leiding verschijnt vaak in de media en ambtenaren niet.
 • Noem in het kort de filosofie van Bozeman over de mate van publiekheid. Noem daarnaast de drie dimensies.
  Er is geen puur private of puur publieke organisatie. Alle organisaties zijn in bepaalde mate publiek, omdat ze zich te verstaan hebben met wet- en regelgeving van de overheid.

  1. Eigenaarschap: van wie is de organisatie? Publiek- of privaatrechtelijk.
  2. Bekostiging: bekostiging vanuit overheidsmiddelen of vanuit publiek? Of allebei?
  3. De mate van publieke controle: Bij hoge politieke controle stellen politieke gezaghebbers de prioriteiten van een organisatie.
 • Wat betekent multi-level governance?
  Het besturen vindt plaats op meerdere schaalniveaus (multi-level) en gebeurt zowel door overheden als andere partijen (governance in plaats van government)
 • Onderscheid de verticale en horizontale dimensie van openbaar bestuur.
  Verticale dimensie: de formele indeling. Het openbaar bestuur van Nederland is op verschillende niveau's georganiseerd. 
  Horizontale dimensie: de betrokkenheid van maatschappelijke partijen en verbanden bij het openbaar bestuur en de besturing daarvan.
 • Het boek geeft aan dat het Huis van Thorbecke er 'een verdieping' bij heeft gekregen. Wat wordt daarmee bedoelt?
  Door de groei van de EU heeft de nationale overheid een deel van haar soevereiniteit ingeruild voor vrede en veiligheid in Europa en meer welvaart en innovatie dan Nederland in zijn eentje zou kunnen bereiken. Door Europa is er dus een extra laag van bestuur bijgekomen.
 • Wat is de judirisering? En wat betekent dat concreet.
  Een toename van formele regels en formele vormen van conflictbeschlechting in het openbaar bestuur. Concreet betekent dit dat de afgelopen jaren rechters minder terughoudend zijn met het aanpakken van de overheid
 • Wat is een eventueel nadeel van judirisering?
  De overheid wordt door juridisering gedwongen tot risicomijdend gedrag om op die manier uit de problemen te blijven dit kan effectief bestuur vermoeilijken.
 • 1.4 Wat is openbaar bestuur

  Dit is een preview. Er zijn 14 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke drie betekenissen kan het begrip 'bestuur' hebben?
  1. De activiteit van het besturen
  2. Een specifieke groep van personen die samen besturen (bijvoorbeeld een verenigingsbestuur)
  3. Geheel van personen, instellingen, organisaties, activiteiten en procedures van besturing in brede zin

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart