Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Opleiding Schuldhulpverlening Nen 8048

Vak
- Opleiding Schuldhulpverlening
- Learncare
- 2019 - 2020
- Learncare Academy
- schuldhulpverlening
344 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Opleiding Schuldhulpverlening NEN 8048

 • 1 Wegwijzer Opleiding shv NEN 8048

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • uit welke examens bestaat de opleiding?
  1. SHV I
  2. SHV 2
  3. SHV 3
  4. praktijk assessment
 • Welke competenties horen bij het intakegesprek? 5
  1. op professionele wijze gesprek voeren en leiden
  2. financiële situatie van cliënt inventariseren, analyseren en op basis daarvan PVA maken 
  3. klantgerichte werkhouding
  4. signalen van cliënt kunnen herkennen, analyseren en hierop inspelen
  5. bekend zijn met WSNP om client over verzoekprocedure te kunnen informeren en belangrijkste gevolgen toelating kunnen benoemen
 • Wat houdt een klantgerichte werkhouding in? 6
  1. actief zoeken naar wensen / behoeften
  2. mogelijkheden voor de klant
  3. houding van zorg voor de ander
  4. op respectvolle wijze met klant omgaan
  5. opvangen emoties klant
  6. eerlijk, duidelijk, inlevend
 • Welke onderwerpen zijn behandeld m.b.t. belastingen? 4
  1. het boxenstelsel
  2. het begrip partnerregeling
  3. persoonsgebonden aftrek
  4. de eigen woningregeling
 • 2 Achtergronden Schuldhulpverlening

 • 2.1 context van de schuldhulpverlening

 • uit welke facetten bestaat schuldhulpverlening?
  • begeleiden en ondersteunen van mensen met schulden om met hen oplossing te vinden voor ontstane situatie
  • voorkomen van terugval
  • onderzoeken van oorzaken 
  • nemen van preventieve maatregele
  • oorzaken en preventie staan centraal
 • 2.1.1 verschillende factoren

 • Welke factoren onderscheidde Haster (2013) binnen de context waarbinnen de oorzaken van het ontstaan van schulden liggen? 4
  1. de complexiteit van de huidige samenleving
  2. consumentisme / drang om te consumeren
  3. de kredietsamenleving
  4. reclame als niet te vermijden verschijnsel


  Deze factoren beïnvloeden elkaar daarnaast ook onderling
 • 2.1.2 integrale aanpak schuldhulpverlening

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat streeft de integrale aanpak na?
  een alles omvattende aanpak van een problematische schuldensituatie door een bundeling en inzet van alle deskundigheden die daarvoor nodig zijn.

  Een (al dan niet intern) netwerk met andere hulp- en dienstverleners is hierbij dus van belang.
 • 2.1.3 organisaties betrokken bij schuldhulpverlening

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een gemeentelijke kredietbank? Wat weet je daar verder over?
  • zijn echte banken
  • gemeentelijke instellingen
  • houden zich naast shv ook bezig met sociale kredieten (consumptief, voor lage inkomens)
  • voeren budgetbeheer uit 
  • verstrekken saneringskredieten
  • zijn er nog ong. 20, verenigd in NVVK
 • Wat is de rol van maatschappelijk werk in shv?
  Psychosociaal
 • Welke ketenpartners van de shv ken je? 10
  1. GGZ
  2. Maatsch.werk
  3. verslavingszorg
  4. LdH
  5. Formulierenbrigades
  6. Reclassering
  7. bureaus voor budgetbeheer en bewindvoering
  8. instanties voor begeleid wonen
  9. ouderenzorg
  10. sociaal raadslieden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart