Samenvatting Organisatiestructuren ( xtra toegangscode) Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

- Henry Mintzberg, et al
ISBN-10 9043024694 ISBN-13 9789043024693
399 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Organisatiestructuren ( xtra toegangscode) Auteur: Henry Mintzberg Nederlandstalige het Engels John Goedee ISBN: 9789043024693

 • 1 Ontwerp van organisaties

 • Welke 5 coördinatiemechanismen zijn er en welke kenmerken hebben deze?
  1. Onderlinge aanpassing: informele communicatie, controle in de handen van de mensen die het uitvoeren, eenvoudige en jonge organisaties.
  2. Direct toezicht: één persoon is verantwoordelijk, deze geeft instructies over de uitvoering van het werk, bewaakt en controleert de werkzaamheden.
  3. Standaardisatie van werkprocessen: coördinatie vindt plaats voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inhoud is gespecificeerd of geprogrammeerd.
  4. Standaardisatie van output: resultaten van het werk zijn gespecificeerd.
  5. Standaardisatie van vaardigheden: training dat vereist is voor de uitvoering van het werk is gespecificeerd.
 • Wat zijn de voordelen van indelen naar markt?
  De voordelen van indelen naar markt zijn:

  • Goede samenhang tussen activiteiten.
  • Hoge flexibiliteit.
  • Onafhankelijke eenheden.
  • Dichtbij de markt.
  • Korte communicatielijnen met de buitenwereld.
 • Wat is het doel van planning en controle?
  Het doel van planning heeft het doel om de gewenste output in de toekomst te specificeren.
  Het doel van controle heeft het doel om te beoordelen of deze output bereikt is.
 • Welke hypotheses horen bij macht?
  - Hoe sterker de externe controle, hoe meer centralisatie en formalisatie.
  - De behoefte aan macht van de leden leidt tot bovenmatig sterke centralisatie.
  - De structuur is onderhevig aan mode, soms zelfs wanneer dat niet opportuun is.
 • Uit welke twee onderdelen bestaat de kern van een organisatiestructuur?
  De kern van een organisatiestructuur bestaat uit:

  1. Arbeidsverdeling - Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden?
  2. Coördinatie - Hoe stemmen we deze taken op elkaar af?
 • 1.1 De vijf coördinatiemechanisme

 • Wat wordt er bedoeld met direct toezicht (supervisie)?
  Een persoon neemt verantwoording op zich voor het werk dat anderen verrichten. 

  • Geeft instructies 
  • Houdt toezicht op werk dat anderen verrichten 
  • Meer paar handen gecoördineerd door 1 paar hersenen 
 • Wat wordt er bedoeld met standaardisatie van werkprocessen?
  De coördinatie van het werk (de taken) wordt verkregen door inhoud van het werk van tevoren specifiek te omschrijven. 

  Bijvoorbeeld:
  • Onderhoudsbeurt aan de hand van een checklist 
  • Montage instructie Ikea-meubel    
 • Wat wordt er bedoeld met standaardisatie van output?
  Coördinatie van het werk wordt verkregen door vooraf te specificeren wat het resultaat/uitkomst moet zijn (vrij in hoe te bereiken 

  Bijvoorbeeld:
  • Aantallen producten 
  • Innerlijke/uiterlijke kenmerken van een product 
  • Afspraken maken met een divisiemanager over te behalen omzet.    
 • Wat wordt er bedoeld met de standaardisatie van Kennis en Vaardigheden?
  Coördinatie van het werk vindt plaats middels vooraf opgedane kennis en vaardigheden (vaak opgedaan buiten de organisatie , bijv. opleidingsinstituten.) 

  Bijvoorbeeld:
  • Operatiekamer: samenwerking chirurg - anesthesist   
 • 1.2 De vijf onderdelen van de organisatie

 • Wie zijn de uitvoerende kern en wat zijn hun kerntaken?
  Alle medewerkers die direct betrokken zijn het primair proces. Vormen het hart van iedere organisatie; nemen het eigenlijke werk op. 

  Kerntaken:
  • Zorgen voor de input die nodig is voor de productie 
  • Veranderen deze input in een output
  • Verdelen (distribueren) deze output (verkoop, fysieke distributie) 
  • Verlenen directe ondersteunende diensten aan input, transformatie en output   
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart