Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'ouders', 'gezamenlijk' en 'ouder', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
93 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ouders, gezamenlijk, ouder


Wat is de afspraak over het contact met (groot)ouders?
Kind heeft recht op contact.
Rapporteer
Wat is de rol van het kind in de conflicten tussen ouders
Kind wordt niet betrokken in de conflicten tussen ouders en wordt ook niet gebruikt als boodschapper.
Rapporteer
Wat is afgesproken ten aanzien ontwikkelen van de relatie met andere ouder?
Ouders ondersteunen elkaar en stimuleren kind om het te behouden en ontwikkelen
Rapporteer
Wat als ene ouder problemen ervaart met de andere?
Denkt hij bewust aan wat voor invloed het kan hebben op het kind en zoekt zelf hulp bij het verwerken van de scheiding
Rapporteer
Hoe gaan ouders om met toekomstige nieuwe partner?
Ze zijn bewust dat hij/zij kan rol spelen in het leven van het kind en reageren neutraal op de partner bij bijzijn van het kind.
Rapporteer
Wat zijn afspraken ten aanzien van belangrijke gebeurtenissen?
Zoals valpartij, winnen, sportwedstrijd, schooltoets zal ouder bij wie kind zich bevindt gelijk andere informeren en kind stimuleren om het zelf te doen.
Rapporteer
Wat zijn communicatie plichten in geval van nood?
Elkaar informeren en beschikbaar stellen
Rapporteer
Wat zijn de afspraken ten aanzien overdracht?
Die zou kort plaats vinden in bijzijn van het kind. Eventuele moeilijke, inhoudelijke zaken worden besproken buiten het kind om
Rapporteer
Wat is gewenst mbt agenda en overleggen?

Gezamenlijke google agenda behouden, jaarlijkse overleggen: 1. Financieel; 2 Evaluatie ouderschapsplan; 3. Gezamenlijk roostervoorstel mbt vakanties, verjaardagen enz.
Bijlage 1
Rapporteer
Wat zijn afspraken mbt sociale media?
Gezamenlijk bespreken en ervoor zorgen dat het op dezelfde manier omgegaan wordt bij beide ouders. Alexander maakt een voorstel.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart