Samenvatting: Overheidsfinanciën | 9789001709808 | C A de Kam, et al

Samenvatting: Overheidsfinanciën | 9789001709808 | C A de Kam, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Overheidsfinanciën | 9789001709808 | C.A. de Kam, L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink.

 • 1 Overheidsfinanciën

  Dit is een preview. Er zijn 101 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De Afsluitdijk is een voorbeeld van een collectief goed (a/b)

  De bewering is juist: als waterkering is de Afsluitdijk een collectief goed, want het gebruik is niet-rivaliserend en niemand kan van het gebruik worden uitgesloten.
 • De Afsluitdijk is een voorbeeld van een individueel goed (a/b)

  Deze bewering is ook juist: als verkeersverbinding vormt de Afsluitdijk een individueel goed, omdat gebruikers kunnen worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer zij niet bereid zijn tol te betalen, en bij grote drukte het gebruik rivaliserend is.
 • Wat zijn de 3 motieven voor overheidsingrijpen:

  - onvrede uitkomst prijsmechanisme - verschaffen individuele goederen - verschaffen collectieve goederen
 • In de Nationale rekeningen vormt de Sociale Verzekeringsbank een onderdeel van de sector overheid (a/b)

  De bewering is juist: instanties die de verplichte sociale verzekeringen uitvoeren vormen onderdeel van de sector overheid.
 • Hoe financieren overheden hun activiteiten?

  de overheid kan burgers en bedrijven dwingend bijdragen vorderen, onafhankelijk van de mate waarin deze burgers of bedrijven profijt hebben van de overheidsmaatregelen
 • In de Nationale rekeningen maken verzorgingshuizen geen onderdeel uit van de sector overheid (a/b)

  De bewering is juist: Verzorgingshuizen horen tot de gepremieerde en gesubsidieerde sector, maar niet tot de sector overheid.
 • Wat heeft een devaluatie van de munt tot gevolg?

  Hierdoor wordt de nationale munt minder waard waardoor het voor andere landen goedkoper wordt om goederen in te kopen in het betreffende land. Export stijgt. Nu een Europees instrument (euro)
 • Heeft de overheid alle aandelen van een onderneming in handen (nutsbedrijf, Schiphol), dan hoort zo’n onderneming tot de sector overheid (a/b).

  De bewering is onjuist: ook al houdt een overheidsinstantie alle aandelen van een onderneming, dan blijft die onderneming onderdeel van de sector bedrijven.
 • De salarissen van politiepersoneel en die van het verplegend personeel in algemene ziekenhuizen vormen een onderdeel van de loonsom van de overheid (a/b)

  De bewering is onjuist. Politiesalarissen vormen wél onderdeel van de salarissom van het overheidspersoneel, maar het verplegend personeel van de algemene ziekenhuizen is werkzaam in de gepremieerde en gesubsidieerde sector, die geen onderdeel van de sector overheid vormt.
 • wat is de collectieve uitgavenquote?

  de som van het totaal van de collectieve uitgaven gedeeld door BBP.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart