Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Pdl Loonheffingen

439 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - PDL Loonheffingen

 • 1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie zijn betrokken bij de uitvoering van belastingen en sociale zekerheid?
  Salarisadministrateurs, Belastingdienst en Instanties sociale zekerheid.
 • 1.2 De Belastingdienst

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de verschillende Segmenten van Fiscaal en Belastingen, welke onderdeel is van de Belastingdienst?
  1. GO: Grote Ondernemingen
  2: PDB: Particulieren, Dienstverlening en Bezwaar
  3: MKB: Starters, ZZP'ers en Zelfstandigen
  4: SMP: Semi Massaal Proces
 • Wat zijn voor dit vakgebied de belangrijkste taken van de Belastingdienst?
  1. Het heffen van belastingen en premies, dit gebeurt door de inspecteur.
  2. Innen van deze belastingen, dit gebeurt door de ontvanger.
  3. Controleren van de belastingaangiften van de burgers en bedrijven.
 • Wat betekent de collecterende en distribuerende functie?
  - Heffing en inning van premies wordt wel de 'collecterende functie' genoemd. Grotendeels uitgevoerd door de Belastingdienst, behalve de vrijwillige verzekeringen en de ZVW -premie.
  - Verstrekken van uitkeringen, toeslagen en voorzieningen wordt wel de 'distribuerende functie' genoemd. Hierbij hebben, naast de Belastingdienst (inkomensafhankelijke regelingen), ook andere instanties als UWV, de SVB, zorgverzekeraars en gemeenten een groot aandeel.
 • Wat betekenen de termen heffen en innen?
  Heffen: Hoogte van de belastingschuld wordt vastgesteld
  Innen: Ontvanger zorgt voor de invordering bij de belastingplichtigen.
 • Welke premies worden niet door de Belastingdienst geïnd?
  - Premie voor de vrijwillige werknemersverzekeringen int UWV
  - Premie voor de vrijwillige volksverzekeringen int de SVB
  - Innen van de nominale en aanvullende premie voor de ZVW gebeurd door de zorgverzekeraars.
 • Voor welke sociale voorzieningen wordt geen afzonderlijke premie geïnd en hoe worden die betaald?
  - De Toeslagenwet
  - De Wajong 
  - De AKW
  - Participatiewet

  Worden betaald uit de algemene middelen van het Rijk.
 • 1.3 Instanties sociale zekerheid

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke verschillende instanties voor de sociale zekerheid zijn er?
  1. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
  2. SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  3. Zorgverzekeraars
  4. Gemeenten
  5. CAK (Centraal Administratie Kantoor)
  6. Belastingdienst
 • Wat zijn de functie van het UWV?
  - Premies vrijwillige wn verzekeringen
  - Uitkeren vrijwillige wn verzekeringen
  - Polisadministratie
  - Arbeidsbemiddeling
  - Re-integratie

  UWV is ook verantwoordelijk voor de Toeslagenwet
 • Wat zijn de functies van het CAK?
  - Innen van de eigen bijdrage voor de wmo en wlz
  - Innen van premies voor zvw voor wantbetalers, onverzekerden en vreemden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart