Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Pe Vermogen

Vak
- PE vermogen
- nvt
- 2014 - 2015
- Lindehaeghe
- Vermogen
285 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - PE vermogen

 • Soorten Levensverzekeringen

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 20/03/2015
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe wordt vanaf 2001 het vermogen en inkomen belast?
  Invoering van de Wet inkomstenbelasting, waarbij belast wordt volgens het zgn boxensysteem
 • Welke uitzonderingen waren er tot 1-1-2013 (die niet onder IB 2001 vielen)?
  - KEW (kapitaalverzekering eigen woning)
  - SEW (spaarrekening eigen woning)
  - BEW (beleggersrecht eigen woning)
    Op 1-1-2013 goldt voor deze posten een overgangsrecht.
 • Wat is de belaste uitkering als de uitkering (U) van de KEW groter is dan de vrijstelling (V)? Stel U= 150000 en V= 100000 en betaalde premie(P) = 75000
  (U - V)/U * (U - P)= (150000-100000)/150000 * (1500000- 75000)=
  50000/150000 * 75000 = 25000 en dit is belast in box 1
 • Wanneer wordt het overgangsrecht behouden bij het omzetten van KEW met een niet gegarandeerd kapitaal?
  Uitgangspunt hierbij is de overeengekomen premie van de KEW, de premie voor de levensdekking als voor overlijdensdeel afzonderlijk.
  maar bij omzetteing in SEW of BEW (al dan niet met garantiekapitaal) blijft het overgangsrecht ook behouden als de inleg voor SEW/BEW niet hoger is dan de totale premie van de KEW
 • Is een losse ORV verplicht bij omzetting van KEW naar SEW/BEW naast de nieuw SEW/BEW?
  Nee, deze is niet verplicht en als deze wel los wordt gesloten, telt deze niet mee voor de toets op behoud overgangsrecht. Deze behoort daarom tot box 3
 • Wat zijn de verschillen tussen KEW en SEW/BEW?
  -  Overlijdensuitkering:
          -  KEW gemengde verzekering is mogelijk,
          -  SEW/BEW komt bij overlijden het saldo op moment van overlijden

  - Successie:
          - KEW belast bij begunstigde
          - SEW/BEW belast bij nabestaanden

  - Doorschuiven bij overlijden:
         -  KEW eindigt bij overlijden verzekerde
         -  SEW/BEW Kan door de langstlevende partner worden voortgezet

  - Begunstiging:
         -  KEW aanwezig, is zelfstandigrecht en blijft buiten de nalatenschap
         -  SEW/BEW niet aanwezig, valt in de nalatenschap

  - premiesplitsing ivm erfbelastingplanning:
         - KEW mogelijk
         - SEW/BEW niet mogelijk
 • Wat te doen met KEW/SEW/BEW bij echtscheiding?
  - Splitsing in 2 nieuwe polissen of rekeningen, die worden gezien als voortzetting
     van de eerste;
  - Toewijzen aan de andere partner (mag in z'n geheel). Hierbij wel opletten dat
    deze niet boven de vrijstelling uitkomt. Dan groot interestbestanddeel. bv als in
    verleden is uitgegaan van dubbele vrijstelling omdat ze samen waren.
  - Afkopen waarmee de hypotheek mag worden verlaagd zonder fiscale
    consequenties. Hierbij wordt wel de 20-jarige vrijstelling geimputeerd.
    Wel zoveel mogelijk de uitkering gebruiken om af te lossen en wordt de
    bandbreedte gecontroleerd.
 • Andere mogelijkheden waarbij polis tot uitkering komt of kan worden afgekocht zonder 15 of 20 jaarstermijn?
  -  Verkoop woning met verlies
  -  Schuldsanering
  -  overlijden
  -  verkoop woning met verhuizen naar huurwoning
  -  Emigratie

  Hierbij wel controle bandbreedt en wordt geimputeerd de 20 jaarsvrijstelling, als later weer een woning wordt gekocht wordt de vrijgestelde uitkering in mindering gebracht op de eigenwoningschuld.
 • BHW uitkering vb op 1-1-2001 waarde 150.000 . Na 20 jaar wordt er 180.000 uitgekeerd.wat wordt er belast? op 1-1-2001 was er 100.000 aan premie betaald
  (150000 - 123428)/150000 * (150000 -100000)= 8.857 belast in box 1
  De waarde aangroei van 30000 is al belast in box 3 vanaf 1-1-2001, dus die niet hier meer belast.
  als er niet is voldaan aan alle voorwaarden, dan geen vrijstelling en is 150000-100000= 50000 belast in box 1.
 • Lijfrenten

  Dit is een preview. Er zijn 37 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 22/03/2015
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bancaire lijfrente tijdens opbouwfase?
  - Geen risico element
  - Bij overlijden naar de nabestaanden
  - moeten binnen 24 maanden + maanden lopend jaar een nabestaandelijfrente
    aankopen
  - Bij overlijden partner keuzemogelijkheid nabestaandelijfrente aankopen binnen
    6 maanden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart