Samenvatting Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Pedagogiek In De Onderwijspraktijk Een Geintegreerde Benadering

- Jeroen Hendrik Arnold Maria Onstenk
ISBN-10 904690251X ISBN-13 9789046902516
710 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Pedagogiek in de onderwijspraktijk een geintegreerde benadering Auteur: Jeroen Hendrik Arnold Maria Onstenk ISBN: 9789046902516

 • 1 Geïntegreerd pedagogisch handelen in het onderwijs

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Voor welke uitdaging staan leraren en opvoeders?
  Zij moeten kinderen leren hoe zij verantwoorde keuzes maken in een wereld die steeds meer keuzemogelijkheden biedt en hoe zij kunnen functioneren in een gedifferentieerde en veranderende gemeenschap
 • Waarop is pedagogisch handelen in het onderwijs gericht?
  Dit handelen is gericht op:
  * ontwikkeling
  * opvoeding
  * burgerschap
  * zorg
 • Hoe wordt het padagogisch handelen als onderdeel van de bekwaamheid van leraren in het boek benaderd?

  Systematisch en geintegreerd, waarbij wordt uitgegaan van een brede insteek: pedagisch handelen in het onderwijs is gericht op ontwikkeling, opvoeding, brugerschapen zorg. Uitgangspunt is dat het cognitieve leren van kinderen wordt verbonden met hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling.
 • Welke bijdrage levert de leraars als opleider en opvoerder aan de psychologische en sociale groei van kinderen?
  Deze bijdrage besaat uit het toegankelijk maken voor leerlingen van kennis en andere essentiele sociale culturele gereedschappen en daarmee uti het ontwikkelen van talenten, waarden en deugden.
 • 1.1 De leraar als opvoeder

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waaruit bestaat het opvoeden van de leraar?
  Uit het overdragen van ervaringen, normen en waarden (als het goed is vanuit een helpende rol)
 • Pedagogisch klimaat en padagogisch didactische aanpak
  de leraar moet zorgen voor optimale voorwaarden voor leren en ontwikkeling in de school
 • De pedagogische opdracht van de school

  de vormings en opvoedingsdoelen
 • Wat vraagt opvoeding van de leraar?
  Om:
  * ondersteunen
  * stimuleren
  * voorleven
  van autonoom, verantwoordelijk en sociaal gedrag aan kinderen en jongeren.
 • 1.2 Pedagogisch handelen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het uiteindelijk doel van onderwijs?
  In een veilige omgeving de kinderen:
  * structuur bieden
  * rekening houden met culturele, sociale en maatschappelijke verschillen
  * zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk individu
  * en lid van de gemeenschap.
 • Pedagogische bekwaamheid volgens de beroepsstandaarden voor de leraar primair onderwijs
  De leraar biedt de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen. Hij neemt de pedagogische verantwoordelijkheid voor leerlingen en de consequenties daarvan voor zijn handelen vanuit een goed besef van verschill[ende culturele, sociale en maatschappelijke contexten. Hij beschikt daartoe over een effectief en wendbaar pedagogisch handelingsrepertoire en heeft een visie op onderwijs die bijdraagt aan de onderwijsvisie van de school

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart