Pedagogisch handelen in de brede school - De brede school - Wat is een brede school?

8 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in de brede school - De brede school - Wat is een brede school?

Wanneer is sprake van een brede school?

* structurele en inhoudelijke samenwerking tussen de school en ander instellingen op het terrein van onder meer opvang, sport, cultuur en maatschappelijk werk
* streven naar een verbreed leeraanbod en integratie van binnen- en buitenschools leren
Rapporteer

Wat zijn de doelen van brede scholen op onderwijskundig en sociaal-emotioneel niveau?

* bevorderen van een actieve deelname van jongeren aan de samenleving
* bieden van een gestructureerde dagindeling
* wegnemen van mogelijke achterstanden
* vergroten van sociale competenties
Rapporteer

Aan welke voorwaarden werken brede scholen?

* dat jongeren meer van het onderwijs kunnen profiteren
* leerlingen in contact brengen met zinvolle vrijetijdsbestedingen
* betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind
Rapporteer

Wat is de weerbarstige praktijk?

* contacten met buitenschoolse partners gaat vooral over uitwisselen van informatie en organisatorische afstemming
* er wordt niet gewerkt vanuit gemeenschappelijke doelen of een gemeenschappelijke visie
Rapporteer

Doelen brede school voortgezet onderwijs

 • bevorderen maatschappelijke participatie
 • versterken van sociale cohesie in de wijk
 • vergroten van mogelijkheden voor talentonwikkeling
Rapporteer

Welke verschuiving in doelstelling van brede scholen vond plaats?

* van het terugdringen van onderwijsachterstanden naar
* talentontwikkeling
Rapporteer

Aanbod brede school voortgezet onderwijs

 • aanbieden van gevarieerd sportprogramma
 • organisatie van verschillende theater, dans en musicalproducties
 • sociale vaardigheidstrainingen
 • huiswerkbegeleiding
Rapporteer

Welke mogelijkheden zijn er in het voortgezet onderwijs?

* aanbieden van een gevarieerd sportprogramma
* organisatie van verschillende theater-, dans-
* socialevaardigheidstrainingen
* huiswerkbegeleiding
* activiteiten voor buurtbewoners, ouders en leerlingen van buiten de school
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart