Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Omgaan met gedragsproblemen - De persoonlijke kennisbasis

4 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Omgaan met gedragsproblemen - De persoonlijke kennisbasis

Waarvoor willen leraren zich goed inzetten?

Wel voor leerproblemen
minder voor gedragsproblemen
Rapporteer

Wat is belangrijk voor leraren bij het omgaan met gedragsproblemen?

Dat ze beseffen dat ze handelen vanuit:
* een impliciete visie (door henzelf al doende ontwikkeld)
* een subjectieve beleving van gedragsproblemen (hierbij spelen eigen waarden, normen en opvattingen een rol maar ook culturele achtergrond kan problemen opleveren)
* hun eigen persoon (primair, met als achtergrond de persoonlijke geschiedenis, overtuigingen en identiteit)
Rapporteer

Subjectieve beleving gedragsproblemen

Leraren zijn subjectieve waarnemers: aan het gedrag van een kind worden soms heel verschillende kwalificaties toegekend. Wat voor de ene leraar een probleem is, is dat voor de andere niet.
Rapporteer

Wat is op een school van groot belang voor alle leraren?

Dat er een helder beleid bestaat voor het omgaan met gedragsproblemen voor alle leraren.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart