Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Dagelijks pedagogisch handelen - Pesten

4 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Dagelijks pedagogisch handelen - Pesten

Waarom lopen kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking meer kans om gepest te worden?

Omdat ze 'anders' zijn in de ogen van anderen. Kinderen krijgen meer begrip voor de beperking als zijn weten wat deze inhoudt. Daarom is het belangrijk het uit te leggen.
Rapporteer

Wat is van belang in een groep als er leerlingen met een beperking in zitten?

* uitleg over de beperking
* na doorgaan, herinneren aan de gegeven informatie
* leraar en school dienen pesten serieus te nemen
* straffen levert weinig op
* het gepeste kind, de pester, de ouders, de klasgenoten en de leraren moeten erbij worden betrokken
Rapporteer

Wat is de vijfsporenaanpak tegen pesten op school?

* de algemene verantwoordelijkheid van de school bevorderen
* steun bieden aan het kind dat gepest wordt
* steun bieden aan het kind dat pest
* de middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem
* de ouders van het gepeste en het pestende kind steunen
Rapporteer

Wat is de inhoud van No Blame?

De verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij een groep van pesters, meelopers en neutrale medeleerlingen. Het is bedoeld om de empathie van de pesters en de medeleerlingen te vergroten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart