Pedagogisch perspectief op inhoud en didactiek - Leren en ontwikkelen

11 belangrijke vragen over Pedagogisch perspectief op inhoud en didactiek - Leren en ontwikkelen

Wat is de kracht van een goede leraar?

Dat hij:
* leerlingen stimuleert om leeractiviteiten uit te voeren
* hen bewust maakt van hun eigen leren
* leert om van en met elkaar te leren
om zowel hun sociale competentie als hun autonomie te vergroten.
Rapporteer

Welke verschillende manieren van leren binnen een school:

 • Formeel leren: leren vindt doelbewust en op systematische wijze plaats. Vaak gericht op kennisverwerving.
 • Zelfgestuurd leren: de leerling bepaalt wat en hoe hij gaat leren. Bijv. stage of project.
 • Ervaringsleren: leren is niet het hoofddoel van de activiteiten. De leerling voert activiteiten uit, maar is zich er niet van bewust dat hij bezig is met leren. Bij het ontwikkelen van het product verwerkt hij deze kennis.
Rapporteer

Welke vier benaderingen van leren onderscheiden we?

* behaviorisme
* cognitivisme
* (sociaal) constructivisme
* het brein en leren
Rapporteer

Wat is de inhoud van de behavioristische leertheorie?

Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van waarneembaar gedrag. Er is vrijwel geen aandacht voor de sociale en emotionele kanten van leren.
Belonen van positief gedrag heeft meer effect dan het straffen van negatief gedrag (hoewel niet zonder) -> conditionering
Nog steeds van belang omdat het handvatten biedt voor het aanleren van automatismen in het gedrag.
Rapporteer

Wat kan er met aanwezige kennis gebeuren:

 1. Er gebeurt niets
 2. Assimilatie: de nieuwe kennis wordt toegevoegd aan al aanwezige kennis
 3. Accomodatie en adaptatie: nieuwe kennis brengt een wijziging aan in de al bestaande kennis en de gewijzigde kennis wordt opgeslagen in langetermijngeheugen.
Rapporteer

Wat is de betekenis van cognitivisme?

Hierbij wordt de mens gezien in interactie met zijn omgeving.
Het geeft inzicht in het cognitief verwerkingsproces van het menselijk brein.
Alle stimuli die binnenkomen worden verdeeld over het korte- en langetermijngeheugen
Rapporteer

Wat is de betekenis van (sociaal)constructivisme?

Voordat informatie wordt opgeslagen in het geheugen zal een leerling die informatie interpreteren, bewerken en assimileren. Als deze informatie 'actief' wordt opgeslagen wordt deze omgezet in kennis.
Men ziet leren als een actief, constructief, cumulatief en doelgericht proces zodat de leerling aan binnenkomende informatie betekenis verleent.
Rapporteer

Welke 2 belangrijke functies heeft het eigen maken van doelen?

* het bevorderen van de motivatie
* het bieden van een ijkpunt waaraan het resultaat getoetst kan worden
Rapporteer

Welke factoren zijn op school van belang?

* cognitieve en neurocognitieve factoren
* sociaal-emotionele processen en motivaties
Rapporteer

Wie en wat zijn van groot belang in de ontwikkeling van de leerling?

* de ouder(s)
* de leraar (inspirerend, motiverend, steunend en sturend)
* de peergroep
maar ook de omgeving
Rapporteer

Welke factoren hebben een positieve invloed op de leerprestaties?

* leerniveau (aan de leraar om te bepalen wat bij welke leerling past en aansluit)
- routines en regels in een klas
- omgaan met ongewenst gedrag
- de leraar-leerlingrelatie
- de mentale instelling van de leraar
* leerlingniveau:
- thuissituatie
- intelligentie en achtergrondkennis
- motivatie
* schoolniveau:
- een haalbaar en gedegen programma (geschikt voor alle leraren)
- betrokkenheid van ouders en gemeenschap
- invloed op pedagogisch klimaat
- collegialiteit
- professionaliteit
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart