Het pedagogisch klimaat in de klas - Les- en klassenorganisatie

10 belangrijke vragen over Het pedagogisch klimaat in de klas - Les- en klassenorganisatie

Wat zijn belangrijke onderdelen van les- en klassenorganisatie?

* een goede voorbereiding
* doordachte leswisseling
* veronderstellen van participatie
* doordachte groepssamenstellingen
* gebruik maken van coöperatief leren voor structuur
* goede analyse maken van de situatie
* de leiding houden
* orde in de klas
Rapporteer

Wat is de basis voor effectief onderwijs?

Goede klassenorganisatie waardoor een klimaat en werksfeer worden gecreëerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Rapporteer

Waarom is bij klassenorganisatie vaak sprake van onbewust handelen?

Er wordt niet bewust nagedacht over:
* plaatsing van leerlingen in het lokaal
* een vooraf gesteld doel of plan om de groepssamenstelling te gebruiken voor het opbouwen en versterken van onderlinge relaties
* bewuste samenstelling van groepjes bij groepswerk
* de invloed van didactiek en lesopbouw op het pedagogisch klimaat (de structuur, volgorde en opbouw zijn belangrijker dan de leer- of hulpvraag van de leerling of de groep)
* opstellen van regels en afspraken (vooral gericht op de rust van de leraar)
Goede klassenorganisatie is van groot belang voor de autonomie
Rapporteer

Wat is van groot belang bij leswisseling, buitenspelen, de wat meer vrijere momenten?

Dat de leraart het meest de leiding neemt ipv het over te laten aan de leerlingen (wat veel voorkomt)
Rapporteer

Hoe bereik je bovenstaande als leraar?

Door op vriendelijke manier te benoemen wat je verwacht dat leerlingen gaan doen. Jij neemt de leiding en geeft het voorbeeld. Daarbij lijkt het regisseren van de leswisseling soms nog belangrijker dan het inhoudelijk voorbereiden van de lessen.
Rapporteer

Wat wordt hierbij uit het oog verloren?

De bijdrage van de leraar op het gebied van:
* motivatie en
* betrokkenheid van de leerlingen
Rapporteer

Wat is van belang bij feedback?

Van belang is dat de leraar feedback geeft op zowel procesniveau (samenwerking en inzet) als productniveau. Als je terugkijkt naar wat goed en minder goed ging op beide niveaus kom je tegemoet aan de drie basisbehoeften relaties, autonomie en competentie.
Rapporteer

Wat is belangrijk bij het samenstellen van groepjes?

* gaat het om het product (leraar stelt samen)
* gaat het om het proces (leerlingen stellen samen), hoewel dit kan leiden tot kinderen die overblijven wat niet gewenst is.
Rapporteer

Waarom is de leiding houden van groot belang?

Dit biedt een veilige leeromgeving. Loopt de leraar weg om nog even iets te doen, dan kan dit een groots negatief effect op de kinderen hebben.
Rapporteer

Waarmee kan een conflictsituatie in een groep worden voorkomen?

Door een duidelijke gang van zaken in de klassenorganisatie, bijv. bij binnenkomst, en de voortdurende aandacht van de leerkracht en de rust van de leraar. Ook moet de leraar partijdigheid zien te voorkomen door elke leerling gelijke kansen te bieden in een conflictsituatie in de groep. (laat alle kinderen maar even een plopgeluid maken met de tong, roep hen er weer bij en je hebt zo weer rust in de klas; de leerkracht houdt de leiding en handelt pedagogisch)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart