Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Dagelijks pedagogisch handelen - Gedragsproblemen

4 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in adaptief onderwijs - Dagelijks pedagogisch handelen - Gedragsproblemen

Wat te doen bij escalatie tussen leerlingen die niet evenredig sterk zijn?

* vriendelijk en duidelijk aangeven dat B wil dat A stopt (wel met noemen van de naam en met de ik-boodschap)
* bij geen gehoor zegt de leraar hard genoeg het nog een keertje te vragen met de uitspraak zeker te weten dat A stopt.
* lukt het? positieve feedback voor B en ook voor A.
* lukt het niet? de vijfminutenregel toepassen: je wilt niet luisteren naar B? je kunt nu vijf minuten niet spelen of werken -> wordt ervaren als grote straf
Het mooiste is als het B zelf lukt om te laten ophouden, positieve feedback waard.
Rapporteer

Hoe voorkom je dat kinderen dingen vertellen over medeleerlingen die niet waar zijn?

Zeggen dat je meegaat naar de leerling:
* A krijgt een soort genoegdoening: de leraar laat weten dat het niet leuk is
* B hoort ook dat het gedrag niet leuk is: ook eventueel van de leraar
* de leraar gaat niet in op klikgedrag, de leerling moet het probleem proberen zelfstandig op te lossen, hij biedt wel hulp.
Rapporteer

Wat te doen bij echte ruzie/vechtpartij?

* kemphanen uit elkaar halen en de vijfminutenregel toepassen. Het gaat niet over de inhoud van het conflict maar over de oplossingswijze; hun manier van oplossen is niet juist geweest.
* dit zelf oplossen leidt bij het complimenteren van de overtredende leerling als hij luistert tot vermindering van de problemen. Het blijft gaan over gedrag en niet over de persoon.
Rapporteer

Wat is belangrijk bij deze manier van problemen oplossen?

Dat de leraar:
* alert is en blijft naar beide kanten
* consequent optreedt
* discipline heeft
Het is gericht op het leren zelfstandig oplossen van problemen, zonder tussenkomst van de leraar
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart