De competenties van de leraar als pedagogisch professional - De wet BIO: competenties en kwaliteiten

5 belangrijke vragen over De competenties van de leraar als pedagogisch professional - De wet BIO: competenties en kwaliteiten

Waaruit bestaan de competenties van een leraar?

Het geheel aan kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes en kwaliteiten die nodig zijn om in relevante beroepssituaties adequaat te kunnen handelen.
Rapporteer

Welke vijf stadia onderscheiden Dreyfus en Dreyfus?

* beginner: kan eenvoudige problemen aan en handelt vanuit de regels vanuit de opleiding en richt zich op de voorbereide les
* gevorderde beginner: heeft nog moeite met het stellen van prioriteiten, herkent aanwijzingen en handelt daarnaar
* competente beroepsbeoefenaar: planmatig op basis van zorgvuldige analyse van situatie en kan hoofd- en bijzaken scheiden
* ervaren beroepsbeoefenaar: situatie als geheel en ziet betekenis hiervan in termen van langetermijndoelen
* expert: kan snel, direct en adequaat handelen en handelt intuïtief op basis van patroonherkenning
Rapporteer

Wat is de ontwikkeling van bovenstaande leraar?

De professional wordt van een objectieve waarnemer een betrokken beroepsoefenaar
Rapporteer

Welke 7 bekwaamheidsgebieden onderscheidt de wet BIO?

COMPETENT:
* interpersoonlijk: op de juiste manier met leerlingen omgaan
* pedagogisch : gericht op de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling 
* vakinhoudelijk en didactisch: kennis van maatschappelijke en culturele zaken eigen maken die we nodig hebben in de hedendaagse maatschappij
* organisatorisch: overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in de klas
* competent in het samenwerken met collega's: goed pedagogisch en didactisch klimaat, goede onderlinge samenwerking en goede schoolorganisatie
* competent in het samenwerken met de omgeving van de school: communiceren met ouders en andere betrokkenen om vorming en opleiding te optimaliseren 
* competent in reflectie en ontwikkeling: vakbekwaamheid, beroepsopvatting, professionaliteit ontwikkkelen
Rapporteer

Wanneer krijgen competenties waarde?

Als we ze zien als verbinding tussen de persoon en zijn professionele taken.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart