Geïntegreerd pedagogisch handelen in het onderwijs

5 belangrijke vragen over Geïntegreerd pedagogisch handelen in het onderwijs

Welke bijdrage levert de leraar als opleider en opvoeder aan de psychische en sociale groei van leerlingen naar een evenwichtige persoonlijkheid en competent lid van de maatschappij?

Het toegankelijk maken van kennis en andere essentiële sociaal-culturele 'gereedschappen' (Vygotsky, 1978) en daarmee uit het ontwikkelen van talenten, waarden en deugden (Dekker,2006).
Rapporteer

Waar hangt het pedagogisch handelen van leraren vanaf?

Van de eigen waarden, normen en overtuigingen.
Keuzes en aanpak hangen veelal samen met de eigen persoonlijkheid.
Rapporteer

Waardoor is de rol van de leraar onderhevig aan verandering?

Doordat diverse factoren de beeldvorming op en de praktijk van het pedagogische handelen beïnvloeden.

- Zo verandert door tal van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen de relatie van de leraar met zijn leerlingen, zowel individueel als in groepsverband.
- De maatschappij stelt steeds hogere eisen.
- Ouders hebben steeds hogere verwachtingen van het onderwijs.
Rapporteer

Kernpunt van de gekozen benadering in dit boek

pedagogisch handelen richt zich op het spanningsveld tussen individuele autonomie en ontwikkeling enerzijds en lidmaatschap van een gemeenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. In algemene zin gaat het pedagogisch handelen om het ondersteunen van kinderen bij hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling tot volwassenen. Er is daarbij geen principiele scheiding tussen het cognitieve domein en andere domeinen.
Rapporteer

Belangrijk voor leraar in opleiding om een eigen pedagogisch concept te formuleren

Hij/zij inzicht moet krijgen in de verschillende visies op onderwijs en in de otnwikkeling van onderwijs en opvoeding in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Maar vooral moet de ontwikkeling van de eigen professionele pedagogische beroepsidentiteit centraal staan.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart