De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Smalle of brede opdracht?

9 belangrijke vragen over De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Smalle of brede opdracht?

Wat is de smalle visie op de pedagogische opdracht?

Hierbij gaat het om het besef van regels en de ontwikkeling van normen en waarden, vaak vertaald in overdracht van waarden en normen.
Opvoeden komt in beeld als er in de klas problemen worden ervaren met betrekking tot gedrag, omgangsvormen of motivatie.
Rapporteer

Wat is de smalle visie op de pedagogische opdracht (Klaassen en Leeferink 1998)

Het accent ligt op het stellen van regeles en oplossen van conflicten binnen de school zelf. de pedagogische opdracht wordt hierbij primair opgevat als een opdracht tot morele vorming: het gaat om het besef van regels en de ontwikkeling van normen en waarden. Denk aan gedragregels: geen pet op, vinger opsteken etc. Leraren met deze visie zie de pedagogische opdracht vooral als voorwaarde voor het lesgeven en prestaties leveren, naar hun mening, dé kerntaak van het onderwijs.
Rapporteer

Wat is de brede visie van de pedagogische opdracht?

Dit betreft zowel de persoonlijkheidsvorming als de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Binnen deze visie is met recht sprake van geïntegreerd pedagogisch handelen.
Rapporteer

Welke aspecten komen in de brede visie naar voren?

* de voorbereiding van de leerlingen op het leven in de democratische samenleving
* de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing
* de verhoudingen binnen de school
en het is een schoolbrede uitdaging.
Rapporteer

Pedagogische opdracht volgens Ritzen in 1992?

-de voorbereiding van de leerlingen op het leven in de democratische samenleving
-de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing
-de verhoudingen binnen de school

De minister typeerde de pedagogische opdracht niet als een incidentele of particuliere activiteit van de individuele leraar, maar als een schoolbrede uitdaging.
Rapporteer

Aan welke drie principes moet de pedagogische opdracht voldoen?

* 'verdichting' van de opvoeding (een nauwer netwerk van pedagogische contexten en wijst op meer samenwerken tussen de verschillende opvoeders)
* 'sturing door dialoog' (participatie en 'gewogen zeggenschap' van jongeren)
* het bieden van mogelijkheden tot identificatie en sociale verbondenheid
Rapporteer

Waarom moest er een nieuwe adequate invulling komen voor de pedagogische opdracht?

De school is niet meer ingebed in een vanzelfsprekend maatschappelijk netwerk waarin ouders, omgeving, kerk en andere organisaties min of meer dezelfde boodschap uitdragen wat betreft normen, waarden en toekomstmogelijkheden.

Aansprekende pedagogische infrastructuur moet aangeboden worden.
Rapporteer

Waaraan moet de aanprekende pedagogische infrastructuur voldoen?

- 'verdichting' van de opvoeding: een nauwer netwerk van pedagogische contexten. Dat impliceert voor het onderwijs dat leraren in hun eigen werk didactisch en pedagogisch handelen moeten integreren en meer moeten samenwerken met andere opvoeders.
- 'sturing door dialoog' : participatie en gewogen zeggenschap van jongeren.
- het bieden van mogelijkheden tot identificatie en sociale verbondenheid.
Rapporteer

Pedagogische opdracht volgens Ritzen?

-de voorbereiding van de leerlingen op het leven in de democratische samenleving
-de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing
-de verhoudingen binnen de school
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart