Pedagogisch handelen in de brede school - De brede school

4 belangrijke vragen over Pedagogisch handelen in de brede school - De brede school

Waar kan de brede school aan bijdragen?

* meer betrokkenheid van ouders
* leefbaarheid in de wijk
* een sluitend dagarrangement voor ouders die werk en zorg willen combineren
Rapporteer

Mogelijkheden brede school primair onderwijs

 • voorschoolse opvang voor 4-12 jarigen
 • schoolmaatschappelijk werk
 • buitenschoolse opvang voor 4-12 jarigen
 • verlengde schooldag met bijv. sportieve en kunstzinnige of culturele activiteiten
 • samenwerking met bij. de bieb, buurtcentrum of cjg
 • activiteiten voor ouders zoals opvoedondersteuning, cursussen en ouderkamers
Rapporteer

Welke onderwerpen kunnen centraal staan in de brede school?

* vergroting van onderwijskansen
* verbreding van het aanbod
* versterken van de sociale binding
* verbreden van zorg- en buurtfunctie van de school
* opvang
* multifunctioneel gebouw
Rapporteer

Welke redenen kunnen er zijn om samen te werken in een brede school?

* efficiënt gebruik van de middelen
* combinatie onderwijs met kinderopvang en vrijetijdsbesteding
* verbeteren van de buurt (kinderen tussen twee en twaalf jaar een goede, veilige leer- en speelplek te bieden)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart