Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Ouderbetrokkenheid vergroten

4 belangrijke vragen over Pedagogisch partnerschap: ouders in beeld - Ouderbetrokkenheid vergroten

Wat is de belangrijkste factor bij het realiseren van ouderparticipatie en -betrokkenheid?

OPEN COMMUNICATIE:
* vooraf informatie geven over afspraken mbt tot bovenstaande zodat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.
* dit ieder begin van het schooljaar te herhalen mbt opvattingen, verwachtingen en bevindingen als input voor het schoolbeleid. Hierbij is ook belangrijk wat de wensen en verantwoordelijkheden zijn van beide partijen.
Rapporteer

Wat kan open communicatie in de weg staan?

* taalproblemen
* isolatie van etnische familie
* eigen opvoedingsproblemen
* vanuit school vooral culturele verschillen  
* maar ook dat door deze verschillen gesuggereerd wordt dat ouders niet betrokken zijn omdat ze niet zichtbaar zijn, terwijl ze wel betrokken zijn.
Rapporteer

Wat is ouderbetrokkenheid op schoolniveau?

Alllerlei vormen van ouderparticipatie die gericht zijn o:
* beleid en bestuur van de school
* het bevorderen van deelname van ouders aan ondersteunende werkzaamheden
Maar niet gericht zijn op didactische en pedagogische kwesties
Rapporteer

Wat is ouderbetrokkenheid op groepsniveau?

* de vaste momenten van oudercontact
* betrokkenheid van ouders bij speciale activiteiten die door school worden georganiseerd op klasniveau
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart