De maatschappelijke context van pedagogisch handelen

4 belangrijke vragen over De maatschappelijke context van pedagogisch handelen

Wat is het moeilijke van de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied in de afgelopen jaren?

* jongeren te leren waarden te vormen waarmee ze hun gedrag kunnen sturen
* het aanleren van bepaalde waarden en normen
Rapporteer

Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote effecten?

- informalisering (omgangsvormen, verhoudingen, gedragsverwachtingen)
- intensivering (door modernisering, najagen van ambities en verwachtingen -> nadelige gevolgen, nadruk op beleving en ervaringen)
- informatisering (selectie en interpretatie, brengt betekenisvol, onderzoekend en ontdekkend leren voor kinderen)
- internationalisering (globalisering, etnische en sociale diversiteit, tolerantie, competentieontwikkeling gericht op vinden van eigen identiteit en 'plek')
- individualisering (afname sociale verbanden, zekerheden, ontstaan multiculturele, pluriforme samenleving, kwaliteit van leven staat centraal, toename eenzaamheid en onverschilligheid) School staat voor uitdaging om het vermogen tot verantwoordelijke zelfsturing en sociale participatie te vergroten.
Rapporteer

Wat zijn gevolgen van de digitalisering en informatisering?

* sociaal effect (social media)
* beeldcultuur
* kennisontwikkeling
Rapporteer

Wat zijn voordelen en nadelen van het spelen van games?

+ keuzes leren maken
+ verbanden leggen
+ oog-handcoördinatie
+ sociale interacties aangaan
+ schakelen tussen concreet en abstract
- entertainment in de eerste plaats
- verslaving
- verkeerd leren
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart