De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Waardegericht onderwijs

3 belangrijke vragen over De pedagogische opdracht: normen, waarden en burgerschap - Waardegericht onderwijs

Waar gaat het bij waardegericht onderwijs om?


Het gaat om ondewijs waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van waarden door erover te communiceren en reflecteren. De omgang met waarden en normen in de klas kan gericht zijnop:
1. inprenting,

2. op uitleg en
3. onderricht of op aanvaarding.

4. ontwkkelen en veranderen van waarden en normen.
Rapporteer

Wat is de rol van de leraar hierin?

Leraren bieden door hun interactie met leerlingen een scala aan modellen en identificatiemogelijkheden aan.
Dit kan gebeuren op 'gouden momenten' of critical incidents waarbij morele kwesties of dilemma's ter tafel komen en integreert dit in het hele onderwijs.
Rapporteer

Hoe wordt het pedagogisch profiel van de school geformuleerd?

In een pedagogisch schoolconcept of een visie en komt idealiter ook naar voren in de dagelijkse gang van zaken op school en in de klas.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart