Samenvatting: Pedagogisch Medewerker Saw 3 Kinderopvang | 9789085240907 | Onbekend

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pedagogisch medewerker SAW 3 Kinderopvang | 9789085240907 | Onbekend

 • 1 Functies en ontwikkelingen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

  Dit is een preview. Er zijn 33 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarvoor was de kinderopvang nog meer belangrijk? (BeHalve voor de kinderen)

  Voor de Economie en de emancipatie van mannen en vrouwen
 • Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar 

  Een pedagogisch kader is een soort afspraak van wat in Nederland verstaan onder de goede kinderopvang. We noemen het ook wel een raamwerk of programma.

  Aan de hand van zo'n kader kan elke kinderopvangorganisatie nadenken over de kwaliteit van haar opvang.  In het Pedagogisch kader worden globale doelen en competentiegebieden voor baby’s, dreumesen en peuters genoemd. Veel aandacht wordt besteed aan hoe pedagogisch medewerkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling.
 • Wat zijn VVE-programma's?

  Dit zijn programma’s voor de voor- en vroegschoolse educatie
 • Wat bedoelen ze met een doorgaande ontwikkelingslijn?

  Dat is de overdracht van kennis over een kind aan de basisschool
 • Wat bedoelen ze met een achterbank generatie?

  Generatie van kinderen die steeds ergens heen moeten; van het ene clubje naar de andere les of naar een vriendje. De ‘achterbank’ van de auto staat symbool voor het heen en weer gesleep met kinderen
 • Noem organisaties met wie de kinderopvangorganisaties samen werken om het met name voor oudere kinderen interessant te houden.

  - sportverenigingen

  - kinderboerderijen

  - muziekscholen

  - scoutingverenigingen

  - buurthuizen

   

 • Hoeveel procent van de kinderen groeit op in een situatie die ontwikkelingsachterstanden tot gevolg kunnen hebben?

  20%

 • Onder peuterspeelzaalwerk wordt in de Wet OKE verstaan?

  De verzorging opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs
 • Hoeveel leidsters staan er op de peuterspeelzaal op een groep van 16 kinderen?

  2 met minimal 1  met een diploma op MBO-niveau 3 of een gelijkwaardig diploma en tijdens een VVE-programma zijn er minimal 2 met een MBO-niveau 3
 • Welke administratieve processen en registratie heb je bij het werken met kinderen?

  - de wachtlijst

  - de intake

  - het kennismakingsformulier

  - overdrachtsschriften en overdrachtsformulieren

  - groeiboek

  - observatieverslagen

   

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Pedagogisch Medewerker Saw 3 Kinderopvang