Samenvatting: Pedagogisch Werk 1

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pedagogisch Werk 1

 • 1 Observatiemethoden

 • 1.1 Reguliere observatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom observeren Medewerkers in kindercentra of in basisonderwijs kinderen regelmatig?

  Dit kan nodig zijn, omdat er aanleiding is zoals gedragsverandering of achterstand in de ontwikkeling.
 • Je kunt ook observeren om gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van een kind, zonder dat er een aanleiding is. Hoe heet dat?

  Reguliere observatie
 • 1.1.2 longitudinale observatie en cross-sectional observatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer observeer je bij cross-sectional observatie?

  Tijdens een vrij spel of je bedenkt een opdracht waarbij je het gekozen onderdeel goed kan observeren.
 • 1.2 Observeren van bepaalde ontwikkelingsgebieden

 • Waar kijk je naar bij de observatie van de kinderen?

  -Zelfredzaamheid
  -weerbaarheid
  -taalontwikkeling
  -creativiteit
  -spelgedrag
  -motoriek
 • 1.2.2 Taalontwikkeling, spelgedrag en motoriek

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe observeer je de taalontwikkeling?

  Door te kijken naar de woordenschat en zinsbouw van een kind. 
  Je let ook op de uitspraak van bepaalde klanken.
 • 1.3.1 Focus op kinderen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welk leefdtijd kijken we van van de welbevinden?

  Nul tot twaalf jaar
 • 1.3.2 werken aan welbevinden

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke leeftijd zijn de kinderen?

  Tussen nul en twaalf jaar
 • Voor welke doelgroep is deze methode bedoeld?

  Kinderopvang
  peuterspeelzaal en word ook wel gebruikt op
  Basisonderwijs.
 • 1.3.3 ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar word de OVM in genoteerd door de leerkracht en of pedagogisch medewerker?

  In de computerregistratiesysteem.
 • 1.3.5 ABC-schema

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Als er sprake is van ongewenst gedrag kun je het gedrag in beeld brengen aan de hand van de:

  ABC schema

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart