Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Pedagogisch Werk 1

423 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Pedagogisch Werk 1

 • 1 Observatiemethoden

 • 1.1 Reguliere observatie

 • Waarom observeren Medewerkers in kindercentra of in basisonderwijs kinderen regelmatig?
  Dit kan nodig zijn, omdat er aanleiding is zoals gedragsverandering of achterstand in de ontwikkeling.
 • Je kunt ook observeren om gegevens te verzamelen over de ontwikkeling van een kind, zonder dat er een aanleiding is. Hoe heet dat?
  Reguliere observatie
 • 1.1.2 longitudinale observatie en cross-sectional observatie

 • Wanneer observeer je bij cross-sectional observatie?
  Tijdens een vrij spel of je bedenkt een opdracht waarbij je het gekozen onderdeel goed kan observeren.
 • 1.2 Observeren van bepaalde ontwikkelingsgebieden

 • Waar kijk je naar bij de observatie van de kinderen?
  -Zelfredzaamheid
  -weerbaarheid
  -taalontwikkeling
  -creativiteit
  -spelgedrag
  -motoriek
 • 1.2.2 Taalontwikkeling, spelgedrag en motoriek

 • Hoe observeer je de taalontwikkeling?
  Door te kijken naar de woordenschat en zinsbouw van een kind. 
  Je let ook op de uitspraak van bepaalde klanken.
 • 1.3.1 Focus op kinderen

 • welk leefdtijd kijken we van van de welbevinden?
  Nul tot twaalf jaar
 • 1.3.2 werken aan welbevinden

 • In welke leeftijd zijn de kinderen?
  Tussen nul en twaalf jaar
 • Voor welke doelgroep is deze methode bedoeld?
  Kinderopvang
  peuterspeelzaal en word ook wel gebruikt op
  Basisonderwijs.
 • 1.3.3 ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

 • Waar word de OVM in genoteerd door de leerkracht en of pedagogisch medewerker?
  In de computerregistratiesysteem.
 • 1.3.5 ABC-schema

 • Als er sprake is van ongewenst gedrag kun je het gedrag in beeld brengen aan de hand van de:
  ABC schema
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart