Samenvatting: Pensioenverzekeringen | WFT

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Pensioenverzekeringen | WFT

 • 1 Echtscheiding en Pensioen

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geldt arrest Boon van Loon ook bij huwelijkse voorwaarden?

  Alleen ouderdomspensioen tussen twee ex-partners hoeft te worden verdeeld wanneer er tijdens het huwelijk sprake was van een gemeenschap van goederen. Waren de ex-partners gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, dan zal er geen verdeling van het ouderdomspensioen plaatsvinden.
 • Kunnen partijen afzien van bijzonder partnerpensioen?

  Ja, dit moet schriftelijk te worden vastgelegd 
  - in de huwelijkse voorwaarden
  - of in echtscheidingsconvenant
  - de pensioenuitvoerder moet in alle gevallen toestemming geven
  artikel WVPS art 2.1
 • Onderscheid bij huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

  Nee, de WVPS geldt ongeacht het huwelijksregime. Onderscheid is er echter wel bij samenwonende DGA’s. De WVPS is niet van toepassing op ongehuwd samenwonenden. Het pensioen in eigen beheer valt ook niet onder de PW, zodat er geen recht is op het bijzonder partnerpensioen, zoals ook voor samenwoners geldt (art 57 PW). 
  Art 3a WVPS regelt het bijzonder partnerpensioen voor de ex van de DGA en de WVPS ziet nogmaals alleen toe op gehuwden en geregistreerd partners.
 • Henk is DGA en bouwt pensioen op in eigen beheer. Mede door geldzorgen loopt zijn huwelijk met Sandra op de klippen. Sandra vordert een afstorting van het verevende ouderdomspensioen en het opgebouwde partnerpensioen naar een verzekeraar. Is Henk verplicht om de verevening af te storten? A. Nee, als Henk kan aantonen dat er een continuïteitsrisico ontstaat. B. Ja, maar Henk hoeft alleen het opgebouwde partnerpensioen afstorten. C. Ja, Henk moet het opgebouwde partnerpensioen en van het verevende ouderdomspensioen afstorten.

  A. Nee, als Henk kan aantonen dat er een continuïteitsrisico ontstaat.

 • In 2012 gaan Klaas en Rita uit elkaar na jarenlang samengewoond te hebben. Klaas is DGA en heeft een pensioenregeling die volledig is ondergebracht bij een verzekeraar. Klaas heeft in 2007 NIET geopteerd voor de PW. De pensioenregeling omvat een ouderdomspensioen en een op te bouwen partnerpensioen (PP). Rita eist dat al het opgebouwde PP haar toekomt als bijzonder PP op grond van wettelijke bepalingen. Zijn er wettelijke bepalingen waarin wordt aangegeven dat Rita rechtsgronden heeft om het opgebouwde PP op te eisen? A. Nee. B. Ja, art 57 PW. C. Ja, art 3a WVPS.

  A. Nee.
 • Is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing op de DGA en de partner?A. Ja, de WVPS is van toepassing ook al vallen de pensioenaanspraken NIET onder de werking van de PensioenwetB. Nee, de WVPS is niet van toepassing. De pensioenaanspraken vallen NIET onder werking van de Pensioenwet.C. Nee, de WVPS is alleen van toepassing voor ondernemers die in het keuze jaar 2007 besloten hebben om onder de werking van de Pensioenwet te vallen

  Het juiste antwoord:
  A. Ja, de WVPS is van toepassing ook al vallen de pensioenaanspraken NIET onder de werking van de Pensioenwet.
 • 1.1 Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is niet van toepassing op beschikbare premieregelingen. De Wet vermeldt immers dat het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij helfte dient te worden verdeeld

  Onjuist
 • Het tijdelijk nabestaandenpensioen blijft bij standaard verevening buiten beschouwing

  Juist
 • Geef duidelijk aan welke aanspraken op OP en PP er ontstaan bij overlijden van de pensioengerechtigde of de partner vóór, op of ná pensioendatum

  Man overlijdt voor pensioendatum, vrouw krijgt BPP

   

  Man overlijdt op pensioendatum, vrouw krijgt BPP

   

  Man overlijdt na pensioendatum, vrouw krijgt tot overlijden voorwaardelijk OP en na overlijden BPP

   

  Vrouw overlijdt voor pensioendatum, man krijgt nog niets

   

  Vrouw overlijdt op pensioendatum, man krijgt volledig OP

   

  Vrouw overlijdt na pensioendatum, man krijgt OP verminderd met voorwaardelijk OP voor vrouw en na overlijden wederom volledig OP

 • 1.1.2 Boon van Loon

 • Verrekening conform Boon/van Loon is van toepassing als er sprake is van huwelijkse voorwaarden

  Onjuist

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart