Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Pentateuch

200 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Pentateuch

 • 1 Introductie

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is de naam Pentateuch ontstaan?
  In de 3e eeuw
 • Hoe worden de eerste vijf boeken in de Joodse canon genoemd?
  Thora
 • Hoe noemt de Septuagint (Griekse vertaling van het OT) de Thora, de eerste vijf boeken?
  Nomos, in het Nederlands 'wet'
 • Wat betekent 'wet' in een diepere betekenis?
  Onderricht, onderwijzing en aanwijzing
 • Op welke manieren wordt over de wet gesproken in het OT?

  De wet
  Het Wetboek
  Het boek der wet van Mozes
  De wet des Heren
  Wetboek van God
 • 1.2 Auteurschap van de Pentateuch

 • Geef argumenten om auteurschap van Mozes te onderbouwen

  Pentateuch geeft het zelf duidelijk aan
  De rest van het OT wijst in die richting
  De Here Jezus verwijst naar Mozes als schrijver
  Andere aanwijzingen in het NT geven hetzelfde weer

  Vroege kerkvaders wijzen in hun geschriften op Mozes als auteur
  Auteur moet veel van de woestijn en het leven daar afweten
  Auteur moet ooggetuige zijn geweest, anders zouden details verloren zijn gegaan
  Auteur is goed bekend met gebruiken en gewoonten in Egypte
  Hele Pentateuch is een geheel, is geen mengelmoes van verhalen
 • 1.2.1 Bronnentheorie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer kwam er verandering in de veronderstelling dat Mozes de auteur van de Pentateuch was?
  1670
 • Hoe heet de theorie waarin de kritische geluiden over Mozes als auteur van de Pentateuch is verwerkt?
  De bronnentheorie
 • 1.2.2 De vijf pilaren waarop de bronnentheorie rust

 • Wat zijn de vijf pilaren waarop de bronnentheorie rust?

  Gebruik verschillende namen van God, namelijk Jahweh en Elohim. Betekent verschillende bronnen
  Variaties in woordkeus en stijl: bewijzen dat iedere bron eigen heeft, bijv. Bij het gebruik van 'ik'. Ene bron 'anoki', andere bron 'ani'
  Tegenstrijdigheden
  Dubbele verhalen: scheppingsverhalen Gen. 1 en Gen. 2, twee verhalen over verkoop van Jozef, aan Ismaëlieten of Midianieten
  Aanwijzingen voor een samengestelde structuur
 • 1.2.4 De negentiende eeuw

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat voor verzet en vragen kwamen in de 19e eeuw naar voren n.a.v. De bronnentheorie?

  De verschillende Godsnamen werden samen gebruikt in gedeelten waar geen enkele twijfel bestond dat ze een samenhangend geheel waren
  Er werden antwoorden gevonden op de stijlverschillen tussen de J-bron en het P-document
  De veelheid bronnen kreeg een ongeloofwaardig karakter
  Dat de samenhang van de verhalen in de Pentateuch verdween, werd als negatief beoordeeld. De verhalen vormen met elkaar een eenheid omdat het een doorlopend verhaal is

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart