Samenvatting Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

- M J A van Mourik, et al
ISBN-10 9013100783 ISBN-13 9789013100785
1002 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Auteur: M J A van Mourik, A J M Nuytinck ISBN: 9789013100785

 • 1 Algemene inleiding

 • 1.1.1 Personen- en familierecht

 • heeft het onderscheid personenrecht enerzijds en familierecht anderzijds nut?
  men zou dit onderscheid kunnen maken maar het heeft weinig zin omdat aan dit onderscheid geen rechtsgevolgen zijn verbonden.
 • 1.1.2 Burgerlijk Wetboek

 • In 1992 besliste de Hoge Raad dat een verplichting tot erkenning (1:223 e.v. oud) onder omstandigheden reeel kan worden geexecuteerd. Hoe zit dit precies?
  Onder omstandigheden is de man verplicht het kind te herkennen omdat het anders onrechtmatig zou zijn. De beschikking van de rechter kan dan in plaats treden van  de erkenning door de man. De Hoge Raad baseert zich hierbij op art. 3:300 jo. 3:326 BW (schakelbepaling).
 • 1.2.1 Familie(vermogens)recht

 • Moeten personen wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, eveneens toestemming geven tot het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk?

  Ja, op grond van art. 117 jis. art. 1:35-39 BW.

 • 1.3 De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en familierecht

 • hoe kan men het 'gezin' in NL tegenwoordig omschrijven?
  als elk leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen.
 • hoe kan de regeling van de legitieme portie worden beschouwd (erfrecht)?
  als een inbreuk op de testeervrijheid van de erflater, is dit niet in strijd met artikel 1 protocol nr. 1 bij het EVRM?
 • 1.3.1 EVRM

 • Waarom wordt art. 14 EVRM ook wel een juncto-bepaling genoemd?

  Omdat art. 14 EVRM altijd in samenhang moet worden gelezen met een andere bepaling van het EVRM. De meest gebruikte combinatie is art. 8 jo. 14 EVRM.

 • Wat is de inhoud van art. 14 EVRM?

  Art. 14 EVRM is het discreminatie verbod. Deze bepaling moet altijd in combinatie met een andere bepaling uit het EVRM worden gebruikt. In de prtocollen van het EVRM staat wel een zelfstandig, algemeen, discriminatie verbod.

 • Wat is door het Europese hof beslist in het Marckx arrest?
  Het Europese hof heeft in het Marckx arrest beslist dat het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen en Belgie  dicriminatoir is. Nederland heeft zijn systeem hier op aangepast omdat het erg leek op het Belgische. Het EVRM heeft namelijk ook in Nederland directe werking op grond van art. 94 GW.
 • 1.3.2 IVBPR

 • Welke bepalingen van het IVBPR komen in grote lijnen overeen met de bepalingen 8, 12 en 14 van het EVRM?

  De bepalingen 2, 17, 23, 24 en 26 IVBPR komen in grote lijnen overeen met de bepalingen 8, 12 en 14 EVRM.

 • welk verdrag is voor het Nederlandse personen en familierecht ook erg belangrijk?
  het IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ook wel het VN verdrag van NY of BUPO verdrag genoemd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag