Samenvatting Pitlo 3 goederenrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Pitlo 3 Goederenrecht

- W H M Reehuis, et al
ISBN-10 9013052770 ISBN-13 9789013052770
1023 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Pitlo 3 goederenrecht Auteur: W H M Reehuis, A H T Heisterkamp van G E van Maanen, G T de Jong ISBN: 9789013052770

 • 1 Algemene inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Toevoeging van de woorden voor menselijke beheersing vatbaar
  Men kan zich immers objecten voorstellen die niet voor menselijke beheersing vatbaar zijn. Het gaat dan om de lucht en de zee als zodanig zuurstof in een tank en water in een fles zijn degelijk voor menselijke beheersing vatbaar.
 • 1.1 Goederenrecht

  Dit is een preview. Er zijn 76 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen goederen- en zakenrecht?
  Het goederenrecht werd vroeger gebruikt, met de nieuwe wetgeving is het ruimere goederenrecht een betere keuze.
 • Wat zijn toekomstige goederen? Noem 3 voorbeelden
  -Je hebt ze op het oog, maar ze bestaan nog niet. Bv. Vruchtopbrengst van een perenboom. 

  - bestanddeel van een andere zaak die nog gemonteerd moet worden

  - goederen die je nog niet in bezit hebt, maar wel verwacht ze te krijgen

 •  Voortbrengselen van de menselijk geest
  Voorbeeld van voortbrengsel van de menselijk geest zijn programma's ,uitvindingen etc. Dit zijn volgens de heersende opvatting geen zaken. Deze rechten zijn ´absolute vermogensrechten van een andere soort´, die ook in deze hoedanigheid worden beschermd. De materiële dragers van voortbrengselen, zoals cd of memorystick, zijn wel te beschouwen als zaken.
 • Vermogensrechten art. 3:6 BW
  'rechten, die afzonderlijk of tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen'. Denk aan bijvoorbeeld vorderingsrechten zoals het recht van de verkoper op betaling, en goederenrechtelijke rechten zoals het eigendomsrecht. Aanwijzing voor vermogensrechten zijn: vermogenswaarde, stoffelijke voordeel, ruilwaarde.
 • Eigendomsrecht vereenzelvigd met zaak
  Ook het eigendomsrecht is een vermogensrecht. Dit is vanwege zijn karakter als het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben (art 5:1) wordt het in vermogensrechtelijke opzicht dikwijls vereenzelvigd met de zaak waarop het rust. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de overdracht: hoewel uit art 3:83 duidelijk blijkt dat men het eigendomsrecht overdraagt, spreekt bijvoorbeeld art. 3:86 alleen van overdracht van het object.
 • Wanneer is iets een afhankelijk recht?
  Rechten die niet afzonderlijk kunnen bestaan, maar bestaan in samenhang met andere rechten. Bv. Hypotheek recht kan niet bestaan zonder een vordering. 

  *gaat vordering teniet? Dan het beperkt recht ook. 
  * gaat de vordering over op een ander? Dan gaat het beperkt recht mee.
 • Hoe welke manieren ontstaan verkrijging en verlies ?
  1. Kan alleen op de manier die in de wet staat
  2. kan ook uit de wet voortvloeien
 • Wat is het verschil tussen een abstract en causaal stelsel?

  Bij een abstract stelsel zijn er geen gevolgen voor de overdracht wanneer achteraf blijkt dat er geen geldige titel was. Bij een causaal stelsen kan men dan de koopovereenkomst vernietigen.

 • Roerend en onroerende zaak
  Onroerende zaken (3:3): de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.  Roerende zaken: alle andere zaken (lid 1). 
  Duurzaam --> als het naar aard en inrichting is bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven.  Portacabin arrest

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart